Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Agrariërs willen ondersteuningspakket

‘Brandstofkorting agrariërs moet deel zijn van ondersteuningspakket’

28/08/2020 06:00 - Merredith Bruce

‘Brandstofkorting agrariërs moet deel zijn van ondersteuningspakket’

 

PARAMARIBO - De Vereniging Exporteurs Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) stelt voor dat de aangekondigde ‘brandstofkorting’ aan de agrarische sector wordt opgenomen in een totaal ondersteuningspakket. Secretaris Swami Girdhari legt tegenover de Ware Tijd uit dat het moet gaan om een samenhangend pakket van maatregelen ter verlaging van de productiekosten voor de sector.

Hij reageert op het besluit van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij dat de agrarische sector de nieuwe goverment take in de brandstofprijs niet hoeft te betalen. Daartoe is besloten om te voorkomen dat de sector achteruitgaat. In lijn daarmee is besloten om een extra korting van SRD 0,50 per liter door te voeren voor verdere stimulering van de branche.

Hoewel de VEAPS dit op zich toejuicht, mist zij duidelijke informatie over de implementatie en werking hiervan. Volgens Girdhari krijgt de organisatie sinds de aankondiging van de korting in het weekend een aantal telefoontjes van personen in de sector die zich afvragen hoe of wat, omdat er vanuit het ministerie van LVV vooralsnog niet zou zijn gecommuniceerd.

Naar zijn mening verdient de regering, met name het ministerie, geen schoonheidsprijs over de wijze waarop dit is doorgecommuniceerd met het gevolg dat er ruis ontstaat, zoals sommigen bijvoorbeeld menen dat de sector wordt voorgetrokken. "Frappant is dat zelfs een directeur van een parastataal agrarisch bedrijf bij ons heeft geïnformeerd hoe dit precies zal werken, want het bedrijf was van plan om duizend liter aan brandstof te kopen en wil dus weten hoe de vork in de steel zit."

Zolang er geen duidelijkheid wordt verschaft, zal het volgens hem op een "loze kreet" lijken. De vragen die volgens Girdhari rijzen zijn welke schakels in de sector precies in aanmerking zullen komen voor de korting. Hij wijst erop dat elke schakel, van de primaire landbouwer tot de verwerker, de transporteur en de exporteur belangrijk is in de keten. Landbouwers in het binnenland mogen ook niet vergeten worden.

Deze situatie toont volgens Girdhari nu nog meer de noodzaak van een agrarische kamer waar een goed registratiesysteem van personen in de sector op na wordt gehouden. De vereniging is voornemens om deze week nog een schrijven te richten naar de minister van LVV om antwoord te krijgen op vragen over de 'brandstofkorting'.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina