Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Sneeuwbaleffect

COMMENTAAR: Sneeuwbaleffect

26/08/2020 12:00

COMMENTAAR: Sneeuwbaleffect

 

VERHOGING VAN DE prijs van brandstof om de (bijna) lege schatkist een beetje aan te vullen staat niet op zichzelf. De maatregel zal naar vrijwel alle sectoren doorwerken, omdat van handel en bedrijfsleven bekend is dat ze niet bereid zijn tot solidariteit door (tenminste een deel van de) meerkosten voor eigen rekening te nemen. Vaak is het zelfs zo dat de consument veel meer moet betalen dan wanneer de verhoging eerlijk zou worden toegepast.

Met verhoging van de brandstofprijs lijkt de regering de aftrap te hebben gegeven voor meerdere maatregelen om de staatsinkomsten te verhogen. Die maatregelen zijn door president Chandrikapersad Santokhi als "onvermijdelijk" aangemerkt. Enigszins kan er begrip voor worden opgebracht. Toch moet eraan worden herinnerd dat wat nu coalitie is, in haar rol als oppositie onder de regering-Bouterse/Adhin de verhoging van de governmenttake, waar het nu om gaat, zwaar heeft bekritiseerd. Er was zelfs op gezinspeeld dat ze zou worden afgeschaft als de toenmalige oppositie regeermacht zou krijgen. Maar zoals nu blijkt: het kan verkeren!

De commentaren van assembleeleden Ronny Asabina (BEP) en Sham Binda (VHP), Vakcentrale C-47, Surinaamse Servicestations Exploitantenbond en het bedrijfsleven zijn bijna unaniem. Ze wijzen allemaal op de gevolgen van de verhoging door het doorwerkingseffect. Controle van overheidswege op de prijzen heeft nooit gedeugd. Bellen naar de overheidsinstantie om te klagen over verhogingen is een fabel. Het werkt niet. Prijzen in de winkels zullen buitensporig worden verhoogd. De dienstverlening wordt blijkbaar wurgend. Denk in dit geval onder meer aan de onontkoombare verhoging van de tarieven voor het openbaar vervoer.

Volgens planning moet het nieuwe school- en studiejaar over ruim vijf weken beginnen. De afgelopen maanden is duidelijk gebleken welke problemen er ontstaan wanneer de bussen niet rijden. De mensen die op dit transport zijn aangewezen behoren veelal tot de meest kwetsbare groepen. Hoe moeten zij deze en andere aankomende kostenverhogingen betalen. Immers, de regering heeft geen compensatie bekendgemaakt. Er ligt een besluit voor dispensatie aan de agrosector voor de governmenttake. Maar op geen enkele wijze is duidelijk geworden wie zich de status van agrariër mag aanmeten en welke eisen gesteld worden om in aanmerking komt voor de dispensatie. Er wordt zelfs gevreesd dat deze stap regelrecht corruptie en smokkel in de hand werkt, omdat deze en gene zich kan opgeven als agrariër.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina