Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Canawaima verliest rechtszaak

Terminal manager wint rechtszaak tegen Canawaima

14/08/2020 07:54 - Ivan Cairo

Voor Cynthia Enser werd het een lange juridische strijd, maar uiteindelijk zegevierde het recht.

Voor Cynthia Enser werd het een lange juridische strijd, maar uiteindelijk zegevierde het recht.  

PARAMARIBO - Cynthia Enser, terminal manager van Canawaima Management Company, heeft de rechtszaak die het bedrijf had aangespannen om haar arbeidsovereenkomst te ontbinden gewonnen. Het scheepvaartbedrijf had ontslag voor Enser aangevraagd, maar stapte naar de rechter nadat het verzoek door Arbeidsinspectie was afgewezen.

Volgens Canawaima had de terminal manager eigendunkelijk aan zichzelf salarisverhogingen, toelagen en toelageverhogingen toegekend, zonder dat de raad van commissarissen (rvc) daarvoor goedkeuring had gegeven. Ook zou ze mismanagement hebben gevoerd en heeft ze met haar handelingen schade toegebracht aan de onderneming. Wegens wanprestatie wilde Canawaima via de rechter ontbinding van het arbeidscontract.

Enser werd op 11 juli 2017 door de rvc op non-actief gesteld en in augustus ontslagen. Op 16 oktober wees Arbeidsinspectie de ontslagaanvraag af omdat er geen enkele grondslag was daarvoor. Ze is opgelucht dat er, na twee jaar, in haar voordeel vonnis is gewezen in deze zaak. Middels documentatie die ze had bijgehouden slaagde Enser erin de "valse" aantijging van Canawaima te weerleggen. "De rechter heeft al deze dingen die men tegen mij heeft ingebracht afgewezen, omdat ik m'n stukken kon overleggen. En het belangrijkste van allemaal: ik kon de jaarrekeningen overleggen", aldus Enser.

Ze voegt eraan toe dat toen zij in 2009 aantrad als terminal manager, Canawaima verlieslatend was en vanaf 2010 "is het kapitaal van het bedrijf gaan groeien". Geen van de verdachtmakingen, dat ze malversaties heeft gepleegd, is bewezen. Enser vermoedt dat de verdachtmaking politiek gemotiveerd was. "Come on, man! Zoiets doe je niet, om iemand zo het leven zuur te maken. Ik heb familie, ik heb een man en kinderen en iedereen heeft er echt onder geleden...Ik ben blij dat ik nu het vonnis in handen heb", zegt ze.

De rechter oordeelde dat in de jaarrekeningen de accountant geen onregelmatigheden heeft geconstateerd wat betreft de salariëring van de terminal manager. Volgens de magistraat heeft Canawaima onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat Enser eigendunkelijk heeft gehandeld. Omtrent de beschuldiging dat zij onrechtmatig haar kastoelage en andere toelagen had verhoogd kon de gedaagde geen raadsbesluiten aanvoeren om het tegendeel te bewijzen. Wel had ze de jaarrekeningen. Maar ook op dit punt werd de vordering afgewezen, omdat het bedrijf haar aantijging niet met bewijzen kon onderbouwen.

De kantonrechter oordeelde dat ofschoon de gedaagde geen raadsbesluiten ten aanzien van de verhogingen kon overleggen de accountantsrapporten geen aanleiding geven om aan te nemen dar er sprake was van malversaties of onrechtmatige verhoging van de toelagen. Daar Enser bij haar op non-actiefstelling slechts haar persoonlijke spullen uit haar kantoor mocht meennemen is het aldus de rechter niet te verwachten dat ze over alle onderliggende stukken kan beschikken om haar verweer deugdelijk te onderbouwen. In de desbetreffende jaarverslagen waren voorts geen onregelmatigheden geconstateerd door de accountant. Rechter Nooitmeer-Rotsburg concludeerde uiteindelijk, dat op grond van al haar overwegingen niet van enige gewichtige reden is gebleken die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou kunnen rechtvaardigen en wees de vordering van Canawaima af.

Enser's advocaat zal het bedrijf aanschrijven om dat deel van het salaris van haar client dat de afgelopen twee jaar werd achtergehouden onverwijld aan de terminal manager over te maken. Nadat haar salaris was stopgezet had ze een kort geding tegen Canawaima aangespannen en beslag laten leggen op de bankrekeningen van het bedrijf. Het beslag werd opgeheven nadat zekerheden waren gegeven dat het loon waar Enser rechtmatig aanspraak meent te maken was veiliggesteld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina