Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Corruptietribunaal

COMMENTAAR: Corruptietribunaal

07/08/2020 12:00

COMMENTAAR: Corruptietribunaal

 

ALS CORRUPTIE EEN religie was dan weet ik precies wie de God van die religie zou zijn.” Dat was de markante opmerking van vicevoorzitter van het parlement, Dew Sharman, donderdag na de presentaties van de regering over de financiële rommel die ze heeft overgenomen van Bouterse/Adhin. Voornamelijk voor de teruggekeerde oude assembleeleden van de NDP, Melvin Bouva, Stephen Tsang en Rabin Parmessar, zal het een ware kwelling zijn geweest om aan te horen welk ruïneus beleid ze hebben ondersteund en verdedigd de afgelopen jaren.

Door de presentaties van de regeringsleden, is er een redelijk goed beeld verkregen van de huidige situatie. Wat nu moet gebeuren is dat er na vandaag niet meer gejeremieerd wordt door de regering, maar dat krachtdadige maatregelen worden getroffen om de verantwoordelijken (strafrechtelijk) aan te pakken. Wat administratief-bestuurlijk gecorrigeerd kan worden zal zonder aanzien des persoons moeten plaatsvinden.

Met gezwinde spoed zullen ook acties moeten worden ondernomen om de Anti-corruptiewet in zijn volle kracht te doen werken. Eenvoudige zaken zullen zo snel als mogelijk aan het Openbaar Ministerie voorgelegd dienen te worden. Voor speciale, omvangrijkere strafrechtelijke onderzoeken, dient er desnoods een speciale aanklager te worden aangesteld zoals door de president is gesuggereerd.

Waar nieuwe wetgeving nodig is om de gemeenschap te beschermen tegen bestuurders met lange vingers zal die zo snel mogelijk moeten komen. De tijd dat politici uit alle kampen zaken met de mantel der liefde hebben bedekt, moet voorgoed voorbij zijn. Laat 2020 het nulpunt worden voor aanvang van harde, effectieve aanpak van corruptie bij de overheid in Suriname zonder aanzien des persoons. Laat er nu daadwerkelijk een kruistocht tegen corruptie in al zijn facetten en vormen worden begonnen. Het is namelijk bekend dat corruptie de fundamenten van behoorlijk bestuur aantast, maar ook bijdraagt aan verval in de samenleving en bijdraagt aan armoede.

Ook de morele corruptie zal moeten worden aangepakt. Daarmee kan een aanzet worden gegeven door introductie van de wet Openbaarheid van Bestuur. Burgers moeten een krachtige tool krijgen om in staat te zijn ook zelfcontrole op de regering uit te oefenen. Waar al decennia wordt gesproken over het instellen van een Ombudsman, biedt het huidige tijdsgewricht waarin Suriname momenteel verkeert misschien wel het juiste klimaat om dat te doen. Al veel te lang worden burgers overgelaten aan de willekeur van gekozen of aangewezen openbare bestuurders om hun problemen aan te pakken. Maar ook religieuze en andere vormende organisaties en instituten hebben een belangrijke rol te vervullen bij de morele herbewapening van de bevolking.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina