Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Zorgvuldigheid betrachten

COMMENTAAR: Zorgvuldigheid betrachten

05/08/2020 12:00

COMMENTAAR: Zorgvuldigheid betrachten

 

DE REEKS SCHANDALEN die de afgelopen dagen aan het licht komen maken burgers woedend en de roep naar onderzoek en bestraffing is groot. President Chandrikapersad Santokhi heeft op een persconferentie een boekje opengedaan over de toestand van de financiële huishouding van het land. Het financieel overzicht besloeg hoofdzakelijk de op hol geslagen leningen, de onduidelijkheid in bestedingen en het grote aantal personen dat in dienst is genomen door de vorige regering.

Opeenvolgende regeringen hebben in de loop der tijden veel personeel in dienst genomen. Het is zelfs vast gebruik dat regeringen aan het einde van hun zittingsperiode nog een stroom aan ambtenaren "regelt". Dit gebeurt vooral in de hoop stemmen te winnen bij de dan komende verkiezing. Het ambtenarenapparaat is net een kind met een waterhoofd. Nu de staatskas leeg is, staat dit fenomeen onder grotere druk. Het leidt bij de nieuwe machthebbers tot bezorgdheid hoe het additionele bedrag voor salaris moet worden opgebracht om deze 'overtollige' landsdienaren te betalen. Toch moet deze problematiek beheerst en zorgvuldig worden aangepakt.

Het lijkt daarom onjuist dat een ministerie mensen van Huize Ashiana oproept om de aan hen uitgereikte beschikking weer in te leveren. Dat is niet het gebruik bij de overheid in gevallen waarbij rechtspositionele misslagen zouden zijn gepleegd. Santokhi heeft bij herhaling het signaal gegeven dat de burger zijn regering heilig is en nadrukkelijk gezegd geen personen van hun post te zullen halen. Het getuigt van goed leiderschap om groepen in de samenleving met elkaar te verbinden en in alle rust iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van het land. In de Surinaamse cultuur blijkt de politiek hiervoor nog niet rijp te zijn.

Er wordt al vele jaren geroepen dat overtollig overheidspersoneel zal worden omgeschoold om ter ontlasting van het logge overheidsapparaat in de productiesector te worden ingezet. Maar het blijft bij woorden, want het is bekend dat ambtenaren niet zitten te springen om hun gespreid bedje op te geven. Als bruikbare oplossing voor het gezond maken van het overheidsapparaat wordt gezien de Public Sector Reform (PSR). De algemene opvatting is dat een planapparaat zich hierover moet buigen. Een change management strategie kan het PSR programma bevorderen.

Met de volledige uitwerking van PSR kan een basis worden gelegd voor het uitbannen van uitzichtloos uitdijen van het overheidsapparaat. In zijn voortvarendheid om het apparaat gezond te maken moet de president wel zorgvuldigheid in acht nemen. Instellen van een presidentiële commissie om de rechtmatigheid en doelmatigheid van overheidshandelen te onderzoeken lijkt niet verstandig. De Rekenkamer van Suriname is geroepen om soortgelijken zaken te onderzoeken en te rapporteren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina