Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Compensatie voor financiële pijn

COLUMN: Compensatie voor financiële pijn

05/08/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Compensatie voor financiële pijn

Ivan Cairo  

President Santokhi heeft de samenleving maandag tijdens zijn persconferentie een glimp gegeven van wat hij van zijn voorganger, Bouterse, heeft overgenomen. Of anders gezegd, wat aan hem is overgedragen. Veel van wat het staatshoofd heeft gezegd was niet nieuw. Ouwe koek die oppositieleider Chan in aanloop naar de verkiezingen regelmatig in de media had gegooid. Maar ook de regering van Bouterse hield ons al een aantal jaren voor dat het qua staatsfinanciën geen fleurige situatie was. De blame werd gelegd bij de wereldeconomie en gedaalde prijzen van aardolie en goud, met als direct gevolg minder inkomsten voor de overheid.

Werd dat niet gezegd, vertelde het betaalgedrag van de regering de gemeenschap hoe de vlag erbij hing. Ziekenhuizen, ondernemers, bushouders, bedrijven en dienstverleners moesten constant bedelen om betaald te krijgen. Dus, ook wat betreft de betalingsachterstanden van de overheid vertelde de president geen nieuwigheid. Hier en daar heeft hij misschien wat extra accenten kunnen leggen, omdat hij nu midden in de staatskeuken kan staan. Dat de vorige bewindvoerders er een financieel-economisch potje van hebben gemaakt, geloofden alleen zij en hun devote volgelingen niet. Sommige last minute acties gaven wel een inkijk in de inborst van de machthebbers die op 16 juli het veld moesten ruimen.

Er zijn zaken gedaan die wettelijk misschien niet verboden zijn, maar als mens heb je zeker van je ouders, ooms en tantes, grootouders, onderwijzers, de pandit, maulvi, priester, pastor en anderen die hebben bijgedragen aan je vorming als mens, bepaalde ethische waarden en normen meegekregen. Niet alles hoeft in een wet of regels te staan om je als mens, bestuurder, parlementariër, minister of president te weerhouden bepaalde handelingen te plegen, te gedogen of te accepteren. In elk geval is duidelijk dat volgens een voorlopige becijfering van de regering de hoogte van de huidige staatsschuld neerkomt op ongeveer vijfduizend Amerikaanse dollar per hoofd van de bevolking.

Daar wil ik het een beetje over hebben. Om die schuld een beetje te kunnen aflossen en de overheidsfinanciën weer op spoor te krijgen, wordt een solidariteitsheffing geïntroduceerd. Een maatregel die veel eerlijke loontrekkers en oprechte inkomensverdieners zal treffen, mensen die niets te maken hebben met het financieel wanbeheer dat is gevoerd. Mensen vragen zich terecht af waarom zij weer gestraft worden voor de wandaden van politieke machthebbers. Als het belastingen waren die verhoogd werden om gevolgen van een natuurramp te bestrijden, hadden ze er geen moeite mee.

Het betalen voor misdragingen van bestuurders die de staatskas hebben geplunderd en het land in een berooide staat hebben achtergelaten, stuit hun tegen de borst. Dat is begrijpelijk. Niemand staat te trappelen om de consequenties voor de misstappen van anderen te dragen. Toch is er een mogelijkheid om deze ongewenste situatie goed te maken, weliswaar op een later tijdstip. Daartoe kan over een paar jaren geput worden wanneer de gigantische aardolievoorraden voor de kust in ontwikkeling worden gebracht.

Er zijn reeds drie significante ontdekkingen en het ontwikkelen van slechts één veld zal tussen de vijfhonderd en 750 miljoen US dollar op jaarbasis opleveren voor de duur van minstens twintig jaar. Daar de regering de burgers zo grif een deel van de staatsschuld wil aansmeren, mag zij wat mij betreft ook grif met cash over de brug komen om Surinamers, die nu weer zullen inleveren, te compenseren zodra de oliedollars binnenstromen. Nu reeds kunnen daartoe de nodige wetten en regels gemaakt worden alsook berekeningen hoeveel elke burger dient te krijgen wanneer het zo ver is.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina