Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hepatitis B niet uit het oog verliezen door corona

Hepatitis B niet uit het oog verliezen door corona

01/08/2020 22:11 - Aidy Pinas-Agodeba

Hepatitis B niet uit het oog verliezen door corona

Foto: indiamart.com  

PARAMARIBO - De focus in de medische sector ligt al enkele maanden op het coronavirus, maar het is belangrijk om andere ziekten niet uit het oog te verliezen. Dinsdag is er wereldwijd extra aandacht besteed aan Hepatitis B. Dit virus, een infectie van de lever, eist jaarlijks ongeveer negenhonderdduizend levens. Het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is om in 2030 dat aantal drastisch te verminderen.

Melissa Benn, manager Overdraagbare Ziekten van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, houdt de Ware Tijd voor dat de ziekte in mindere mate wordt overgedragen door onder meer onveilige seks en bloedtransfusie, maar dat die oorzaken niet weg te cijferen zijn. "Omdat het voornamelijk gaat om moeder op kind transmissie is het blijven vaccineren van pasgeboren kinderen heel belangrijk."

De meest recente gegevens van Hepatitis B in Suriname dateren van 2017. Enkele infectiologen hebben toen een onderzoek gedaan onder een groep mensen om de omvang in het land vast te stellen. Dat de informatie niet actueel is komt door gebrek aan geld en menskracht.

Om te weten wat de stand van zaken nu is, zullen onder meer risicogroepen worden onderzocht. De manager stelt dat in 2017 begonnen was met programma's om de situatie te monitoren, maar er is geen vervolg aangegeven. Veel mensen die Hepatitis B of C hebben weten dat niet. Pas als een andere ziekte opkomt kan ze actief worden. Deze ziekte kan in het uiterste geval de dood tot gevolg hebben.

Sinds 2004 geldt het protocol dat alle pasgeboren kinderen volledig moeten worden gevaccineerd tegen deze ziekte. Dit heeft gezorgd voor een vrij laag voorkomen, maar de ziekte is er nog en moet niet uit het oog worden verloren. Benn: "Het is een ziekte die niet vergeten mag worden en steeds aandacht moet krijgen." Het aantal kinderen onder de vijf jaar dat chronisch besmet is met hepatitis B-virus (HBV), daalde vorig jaar volgens nieuwe schattingen van de WHO tot ongeveer één. Het streven is dit cijfer in het lopende jaar daadwerkelijk onder dit percentage te brengen.

Wereldwijd leven meer dan 250 miljoen mensen met een chronische HBV-infectie. Zuigelingen zijn bijzonder kwetsbaar: ongeveer 90 procent van de kinderen die in hun eerste levensjaar besmet zijn, worden chronische HBV-drager. Baby's kunnen tegen HBV worden beschermd door een veilig en effectief vaccin dat meer dan 95 procent bescherming biedt tegen infectie.

De WHO beveelt aan dat alle zuigelingen zo snel mogelijk na de geboorte - bij voorkeur binnen 24 uur - een eerste dosis van het Hepatitis B-vaccin krijgen, gevolgd door ten minste twee extra doses. Een extra manier om kinderen te beschermen, is zwangere vrouwen een antivirale behandeling te geven om de overdracht van moeder op kind te verminderen. Zwangere vrouwen die positief testen op hepatitis B-infectie en een hoog HBV-gehalte in het bloed hebben - bekend als HBV-virale lading - moeten vanaf de 28ste week van de zwangerschap tot de geboorte preventieve antivirale therapie met tenofovir krijgen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina