Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hernieuwde vordering Hoefdraad 'onrechtmatig'

Hernieuwde vordering Hoefdraad 'onrechtmatig'

29/07/2020 00:00 - Ivan Cairo

Hernieuwde vordering Hoefdraad 'onrechtmatig'

Gillmore Hoefdraad als minister in DNA. Het parlement buigt zich over het verzoek van de pg om de ex-minister te mogen vervolgen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De advocaten Frank Truideman en Murwin Dubois verklaren de hernieuwde vordering tegen hun cliënt tevens voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, door het Openbaar Ministerie (OM) onrechtmatig. In een brief die Truideman maandag naar het parlement stuurde, roept hij het college op de vordering om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen wegens verdenking van gepleegde ambtsdelicten niet in behandeling te nemen.

Onder aanvoering van verschillende argumenten wordt aangegeven dat De Nationale Assemblee in mei al een besluit heeft genomen om Hoefdraad niet in staat van beschuldiging te stellen. Geopperd wordt dat volgens het recht een persoon niet twee keer voor dezelfde zaak waarvan die verdacht wordt mag worden vervolgd. Een tweede behandeling van dezelfde vordering is ook in strijd met het Reglement van Orde voor De Nationale Assemblée, stelt Truideman.

Aangegeven wordt dat procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath-Panday in de brief aan het parlement zelf aangeeft dat de gronden van de hernieuwd vordering "ongewijzigd" zijn gebleven. "Wij stellen ons op het standpunt dat DNA een tweede vordering, die identiek is aan de reeds afgewezen vordering, niet in behandeling zou moeten nemen, om twee nader toe te lichten redenen. In de eerste plaats, DNA heeft in deze kwestie reeds gesproken en haar besluiten dienen te worden gerespecteerd en nageleefd. De wet van 2001 biedt geen enkel aanknopingspunt voor het kennelijke standpunt van de pg dat hij een identieke vordering tot het in staat van beschuldiging stellen, die eerder is afgewezen, nog een keer zou mogen indienen.

"Op eenmaal genomen besluiten wordt niet teruggekomen, tenzij op grond van gewichtige redenen in 's Landsbelang of nieuw opgekomen omstandigheden die bij het nemen van het besluit niet bekend waren, en indien bekend tot een ander oordeel zouden hebben kunnen leiden", citeert advocaat Truideman artikel 59 van het reglement van orde. Behandeling van de hernieuwde vordering komt daarom dan ook - naar de overtuiging van de twee juristen - in strijd daarmee. Volgens de wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers moeten politieke ambtsdragers of gewezen politieke ambtsdragers eerst door het parlement in staat van beschuldiging gesteld worden voordat het OM vervolgingshandelingen tegen hen als verdachte mag plegen.

Een tweede behandeling van dezelfde vordering is ook in strijd met regels omtrent strafvordering wordt gesteld. Volgens het ne-bis-in-idem beginsel mag een verdachte na beëindiging van diens vervolging niet opnieuw voor hetzelfde strafbare feit vervolgd worden. Op basis van de wet van 2001 ligt het vervolgingsmonopolie in het geval van ambtsdragers, aldus Truideman, bij DNA. "Indien DNA de vordering van het OM afwijst, dan dient dit in strafvorderlijke zin gevolgen te hebben, net zoals dat gebeurt bij een buitenvervolgingstelling in reguliere situaties. Immers, in plaats van het OM, is het bij ambtsdragers DNA die bepaalt of in het algemeen belang van vervolging zou moeten worden afgezien", zegt de strafpleiter. Aangezien DNA in mei al heeft beslist om Hoefdraad niet te vervolgen kan dat besluit niet teruggedraaid worden. "Hiermee is gelet op het samenstel van art. 222 lid 2 en art. 226 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering de zaak tegen onze cliënt beëindigd. Dit betekent dat het OM de hernieuwde vordering niet had mogen indienen en dat DNA ook op deze grond deze -onrechtmatige- vordering niet in behandeling zou moeten nemen."

Truideman en Dubois zijn verder van mening dat het OM zich dient te onthouden van alle strafvorderlijke onderzoek handelingen jegens hun cliënt. "De zaak jegens hem is immers beëindigd. Hieronder valt, bijvoorbeeld, het uitvaardigen van een reisverbod door het OM jegens cliënt", aldus advocaat Truideman. De Nationale Assemblee heeft dinsdag tijdens een huishoudelijke vergadering beslist dat deze zaak opnieuw behandeld zal worden. Er is een hoorcommissie benoemd die zal nagaan in hoeverre Hoefdraad weer gehoord zal worden. In mei verscheen hij al voor een hoorcommissie van het parlement waarbij hij breedvoerig was ingegaan op de beschuldigingen van het OM.

De ex-bewindsman wordt verdacht van elf strafbare feiten die hij samen met anderen zou hebben gepleegd. Hij kwam als verdachte bovendrijven tijdens het onderzoek naar vermoedelijke malversaties en andere strafbare feiten die zouden zijn gepleegd door Robert van Trikt, toenmalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). In deze zaak zijn Van Trikt, zijn zakenpartner Ashween Angnoe en Faranaaz Hausil, één van de directeuren van de CBvS, in verzekering gesteld. Door de handelingen, waar dit kwartet van wordt verdacht zou de CBvS zijn benadeeld, meent het OM.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina