Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Parmessar doet afstand van afgekraakte VW-koopje

Parmessar doet afstand van afgekraakte VW-koopje

24/07/2020 10:06 - Ivan Cairo

Parmessar doet afstand van afgekraakte VW-koopje

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Ex-landbouwminister Rabin Parmessar heeft de vrijwel splinternieuwe VW Amarok die hij bij zijn aftreden als minister voor een prik heeft gekocht teruggegeven. Het voertuig is naar verluidt terug in de garage van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). In de samenleving is grote verontwaardiging ontstaan nadat bekend werd dat Parmessar de dienstauto waarvan hij gebruik maakte als minister voor SRD 20.048,32 had gekocht.

In april vorig jaar werd de auto aangeschaft voor een bedrag van 37.330 US dollar. Tegen de huidige wisselkoers zou dat voertuig rond SRD 500.000 kosten. Naar verluidt zou er ook geknoeid zijn met het kentekennummer, wat de gewezen minister tegenover de redactie van de Ware Tijd met klem heeft tegengesproken. Gisteren stuurde hij een brief naar de nieuwe minister van LVV, waarin hij aangeeft afstand te doen van het voertuig.

"Naar aanleiding van alle laster en valse beschuldigingen naar mijn adres, heb ik besloten het betreffende voertuig te retourneren en wel per onmiddellijke ingang", schrijft hij. Parmessar hoopt dat de koopsom plus de autoverzekering die hij heeft betaald binnen redelijke termijn wordt teruggestort op zijn bankrekening.

"Ik heb niets anders gedaan dan gebruik gemaakt van de exitregeling ministers 2010, wat gebruikelijk is", stelde de ex-bewindsman tegenover de krant. Op zijn Facebook-pagina schreef hij ook dat hij niks verkeerds had gedaan. De exitregeling van 2010 waarop Parmessar zich beroept stelt echter nergens dat ex-bewindslieden voor een appel en een ei het dienstvoertuig waarin zij vervoerd werden mogen kopen.

De exitregeling waarnaar wordt verwezen is vastgelegd bij resolutie van 29 juni 2010 no. 12.554/10. Daarin zijn de voorzieningen waarop de president, vicepresident, ministers en onderministers gedurende hun ambtsperiode aanspraak maken geregeld en voor de periode nadat ze zijn afgetreden. Volgens paragraaf II sub b krijgen ze als vervoersfaciliteiten een auto plus brandstof en een persoonlijke chauffeur in dienst van de Staat.

Dezelfde faciliteiten krijgen ze tot zes maanden na hun aftreden wanneer het ontslag eervol is verleend en wanneer ze minstens een jaar in functie waren geweest. Voor de ex-president en ex-vicepresident is dat een jaar. Dat dienstvoertuigen door ex-bewindslieden worden gekocht is gewoon een bestendig gebruik dat in geen enkel officieel stuk is vastgelegd en decennia plaatsvindt, zeggen een voormalige minister en een hooggeplaatste overheidsfunctionaris aan de Ware Tijd.

Middels een missive van de Raad van Ministers wordt doorgaans toestemming gegeven voor een dergelijke transactie. Volgens insiders hebben begunstigden bij het aftreden van de regering-Bouterse/Adhin zwaar misbruik gemaakt van voornoemd bestendig gebruik door voertuigen voor een schijntje te kopen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina