Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Er wordt een verkeerd signaal gegeven'

Boekproducenten bezorgd over taal- en leesniveau mulogeslaagden

12/07/2020 10:01 - Audry Wajwakana

Ismene Krishnadath is er niet over te spreken dat het Onderwijsministerie heeft bepaald dat voor het eindexamen leerlingen slechts één boek hoeven te lezen.

Ismene Krishnadath is er niet over te spreken dat het Onderwijsministerie heeft bepaald dat voor het eindexamen leerlingen slechts één boek hoeven te lezen.  

PARAMARIBO - Boekproducenten Ismene Krishnadath en Robby 'Rappa' Parabirsing zijn gepikeerd dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) voor het eindexamen van het mulo slechts één in plaats van vijf boeken verplicht stelt op de literatuurlijst. “We zijn continu bezig mensen te overtuigen hoe belangrijk lezen is en dan wordt het verplicht lezen van een aantal boeken op school teruggebracht. Er wordt hiermee een verkeerd signaal gegeven aan de maatschappij over het belang van lezen”, zegt Krishnadath fel in gesprek met de Ware Tijd. Ze vindt dat het ministerie niet goed heeft nagedacht over het besluit.

De Covid-19-crisis had volgens Krishnadath juist het lezen moeten bevorderen. "Dat heeft Daniëlle Veira zelf vele malen geadviseerd tijdens de persconferenties (van het nationaal Covid-19-managementteam, ... red.) hoe om te gaan met de lockdowns", zegt Krishnadath.

Met het terugbrengen van het aantal literatuurboeken van vijf naar één wordt volgens Parabirsing verder gewerkt aan verloedering van het onderwijs. Het is volgens de voorzitter van de Schrijversgroep '77 niet de eerste keer dat het verplicht te lezen aantal boeken wordt teruggebracht. "Aan het begin van het nieuwe millennium was er een grote onderwijzersstaking van de Bond van Leraren en toen het werk werd hervat was het lezen van het aantal boeken bij het mondeling examen van vwo van vijftien teruggebracht naar twaalf, omdat er zogenaamd geen tijd zou zijn. Het jaar daarop heeft men twaalf boeken geaccepteerd en nu is het verder gezakt naar tien", zegt Parabirsing.

Hij maakt zich zorgen dat dit ook het geval zal zijn voor het mulo. Toch zal Parabirsing namens de Schrijversgroep '77 geen officieel protest sturen naar het ministerie. "Protesteren heeft weinig zin, want er wordt gewoon niet geluisterd. De onderwijstop die het beleid moet maken denkt alleen om hun positie of bevordering veilig te stellen. Het onderwijs veiligstellen is niet hun hoofdtaak", verzucht hij.

Op de persconferentie van 8 juli deelde OWC-directeur Natasia Bennanon mee dat na afstemming met de schoolinspectie en het directeurenberaad alsnog het mondeling examen Nederlands af te laten nemen. In een eerdere persconferentie had ze meegedeeld dat vanwege de lange sluiting van de school er geen derde schoolonderzoek (SO) zou worden afgenomen. Het ministerie is hierop teruggekomen, omdat Nederlands de voertaal is in Suriname. "Wanneer men aangeeft dat men boos is, dan moet eerst de vraag gesteld worden wat het doel is van een mondeling examen", zegt de onderwijsdirecteur tegen de Ware Tijd.

Volgens Bennanon wordt bij het mondeling examen nagegaan hoe het kind zich uit, waarbij er gekeken wordt naar de spreekvaardigheid en woordenschat. "Het maakt dan niet uit als het kind honderd boeken heeft gelezen, maar het interactief zijn", zegt ze. Hoewel Bennanon zegt begrip te hebben voor de boosheid van de boekproducenten is de maatregel volgens haar in het belang van het kind genomen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina