Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Onderwijsdevaluatie geen optie

COLUMN: Onderwijsdevaluatie geen optie

09/07/2020 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: Onderwijsdevaluatie geen optie

Stuart Rahan  

We zitten midden in een transitieperiode. Van partijpolitiek tot het nieuwe normaal als gevolg van de pandemische corona, alsook het onderwijs. Oude en jonge politici turen sinds de verkiezingen met begeerde blikken in de oneindige verte op zee. Zoals geliefden, smachten ook politici naar een blik van herkenning aan de horizon. Accenten zijn verlegd naar het grote open water vanwaar olie en gas onze welvaart rijkelijk zullen zegenen, roepen zij luidop maar zien zichzelf intussen als rijke oliesjeiks.

Of er beleid op wordt gemaakt om onze natuurlijke hulpbronnen in baar geld om te zetten in nationaal belang, is nog maar de vraag. Er is hout, slechts enkelen profiteren ervan. Het bauxiet, de kurk waarop onze economie ruim een halve eeuw dreef, hebben wij eigenhandig laten verzuipen. Er is grond, voldoende landbouwgrond maar we horen slechts stemmen in ons hoofd die vertellen dat we de voedselschuur van het Caribisch Gebied zijn. Onshore vonden wij olie en goud, en toch werden we armer.

Nu klinken de stemmen in ons hoofd steeds luider. Olie, gas, dollars, euro's, oliesjeiks, allemaal komen ze voorbij. De natuur heeft ons gezegend. Echter, het is niet aan de natuur om onze natuurlijke hulpbronnen in harde valuta om te zetten. Dat zullen wij als de eigenaren zelf moeten doen. Hoe? Door een cultuuromslag te maken. Een cultuuromslag waarin iedere Surinamer er voordeel aan heeft. In landsbelang heet het.

Eerst zullen wij ons moeten scholen naar onze nationale behoeften. De landbouwschool is uitgebleven en de technische universiteit heeft niet meebewogen. De medische faculteit was niet voorbereid op corona. Kan je hen niet kwalijk nemen. Anticiperen op wat er komen gaat, is geen non-issue. In een wereld die kleiner wordt, de bevolking toeneemt en nog meer epidemische/pandemische uitbraken niet uit te sluiten zijn, a moro betre fu dringi dresi te a siki doro.

Basis voor de cultuuromslag is kwaliteitsonderwijs. Die basis kan je alleen maar leggen als het onderwijs voldoet aan eisen die de huidige samenleving stelt in een ontwikkeling naar internationale maatstaven. Het aantal ingehuurde buitenlandse consultants dat omlaag moet, is tekenend voor het tekort aan professioneel kader. Consultants komen slechts onze schaarse dollars opstrijken en zijn daarna verdwenen. Kijk om je heen wat ons de afgelopen tien jaren is overkomen. Het zijn niet de externe consultants die verantwoordelijk zijn voor onze verarming.

We zijn helaas, mede vanwege hun expertise, wel de paria's van de wereld geworden. We hebben niet geleerd in onszelf te investeren om er nationaal rijker van te worden. We hebben onze handen steeds opgehouden zonder te beseffen dat diezelfde handen ook een verdienmodel zijn. We hebben een ke pôti-mentaliteit. We vinden van onszelf dat we het kunnen maar ach, we begrijpen de armoedige omstandigheden die vooruitgang belemmeren. We begrijpen dat in deze coronacrisis je niet de tijd hebt om te leren/studeren dus mag je maar één boek lezen voor je eindexamen. Wat is je diploma dan nog waard?

Ke pôti heeft ons alleen maar armer en afhankelijker gemaakt. Het heeft ons niet doen beseffen dat wil je een eerlijke en duurzame boterham verdienen, je keihard in jezelf moeten investeren. Hoe kun je als Onderwijsminster willen dat een kind in plaats van vijf boeken één boek leest, terwijl bij de inschrijving jaren eerder het al bekend was dat je voor het eindexamen vijf boeken moet lezen? Die ke pôti zal niet alleen voor dat ene boek gelden.

Het ontbreken van een leescultuur zorgt ervoor dat onze wereld klein en beperkt blijft. Weet dat hoe meer je leest, hoe meer kennis je vergaart. Hoe groter je wereld wordt, hoe groter jouw bijdrage is aan het bruto nationaal inkomen. De Surinaamse dollar is in principe al gedevalueerd. De Surinaamse politiek is al gedevalueerd. Moeten we het onderwijs, de goedkoopste bron om armoede te bestrijden, ook devalueren? Willen we rijk zijn, is onderwijsdevaluatie geen optie.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina