Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: SOC over opheffen Sportzaken

INGEZONDEN: SOC over opheffen Sportzaken

08/07/2020 14:33

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) heeft via de media kennisgenomen van het voornemen van de nieuwgekozen coalitie om het ministerie van Sport- en Jeugdzaken op te heffen en te plaatsen als een directoraat onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling, althans woorden van die strekking. Vanuit het mandaat meegekregen van het Internationaal Olympisch Comité behoort het SOC te allen tijde een politiek neutrale organisatie te zijn die met elke democratisch gekozen regering samenwerkt om sport op een hoger niveau te tillen.

Indien het voornemen is van de nieuwgekozen regering om geen apart ministerie van Sport te hebben dan behoort het SOC met deze realiteit rekening te houden. Het SOC zal zich volledig blijven inzetten voor de sport, ook bij een veranderend overheidsbeleid. Het SOC is ervan op de hoogte dat sinds de bekendmaking van het voornemen over het opheffen van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken er een stevige discussie is ontstaan onder sportorganisaties en andere betrokkenen. Het SOC vindt dat eenieder gebruik mag maken van zijn of haar democratisch recht om te protesteren tegen beleidsvoornemens, alleen zal het SOC vanwege haar politieke neutraliteit zich hierin niet kunnen inmengen.

In afstemming met zijn lidbonden stelt het SOC zich op het standpunt dat hij graag ziet dat sport op het hoogst mogelijke niveau wordt uitgedragen. Als dat op het niveau van een ministerie van Sport is zou dat toe te juichen zijn. Het SOC en zijn lidbonden verwachten dat de nieuwe de regering zich zal leiden door het algemeen belang van sport voor de ontwikkeling van onze burgers en van onze natie. Daartoe zullen er capabele mensen moeten worden ingezet om het nationaal sportbeleid te helpen vormgeven en zal er voldoende budget moeten worden vrijgemaakt om sportbonden, (top)sporters en grassroots sportorganisaties te helpen faciliteren.

Het SOC en zijn lidbonden doen hierbij een dringend beroep op de nieuwe regering om geraadpleegd te worden om het nationale sportbeleid vorm te helpen geven. Het is het prerogatief van de nieuwe regering om de plek van sport binnen het regeringsbestel te bepalen en we hopen dat het algemeen belang in deze prevaleert.

Het Surinaams Olympisch Comité

Ramon Tjon-A-Fat

Voorzitter

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina