Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderwijssituatie binnenland onduidelijk

Onderwijssituatie binnenland onduidelijk door afgrendeling dorpen

04/07/2020 18:51 - Naomi Hoever

Onderwijsminister Lilian Ferrier gaf ouders de geruststelling dat alles in place is om de protocollen na te leven wanneer vanaf maandag de examenkandidaten weer naar school gaan.

Onderwijsminister Lilian Ferrier gaf ouders de geruststelling dat alles in place is om de protocollen na te leven wanneer vanaf maandag de examenkandidaten weer naar school gaan. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Hoewel leerlingen van examenklassen van VOJ- en VOS-scholen en van de GLO-toetsklassen vanaf maandag naar school moeten in voorbereiding op de eindtoets, dreigt het achterland weer kind van de rekening te worden. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wist vrijdag niet zeker of alle leerlingen en leerkrachten in het binnenland op hun standplaats zijn aangekomen, omdat door Covid-19 dorpen zijn afgesloten.

"Een aantal (leerkrachten, ... red.), veel zijn al naar hun standplaatsen vertrokken", zei de bewindsvrouw. Ze gaf aan vragen te hebben gehad van kapiteins van dorpen of de mensen wel in de dorpen kunnen omdat die zijn afgesloten. "Het Covid-19-team heeft aangegeven dat als de mensen geen griep- of ziekteverschijnselen hebben ze voor de zekerheid enkele dagen - maximaal één week - in quarantaine kunnen in het dorp", legde Ferrier uit.

Met de leerlingen in het achterland is er ook één en ander te doen. Van het Gewoon Lageronderwijs (GLO) gaat het volgens de Onderwijsminister om 11.468 leerlingen die toets zouden moeten doen. "Maar we hebben dus de data van kinderen in bepaalde gebieden niet. We weten nog steeds niet of ze al in de dorpen zijn en of ze naar school gaan. Dat soort dingen, die update gaan we pas vanaf maandag kunnen geven."

Volgens cijfers die Ferrier vrijdagmiddag gaf, moeten 11.468 leerlingen dit jaar toets maken en 6.519 het VOJ-eindexamen. Voor het toelatingsexamen (derde klas) is het aantal 5.465. Ze benadrukte dat de derdeklassers van het mulo "niet verplicht" zijn aan het examen mee te doen. "Ze mogen het voor zichzelf beslissen." De derdeklassers hoeven maandag ook nog niet direct naar school, "omdat men intern eerst gaat kijken hoe het te organiseren met de vierde, die zijn prioriteit". De derdeklassers krijgen in de loop van de week te horen wanneer zij zich moeten aanmelden.

De bewindsvrouw vertelde dat de klassenindeling is aangepast om afstand te houden. Er zullen maximaal twaalf leerlingen in een lokaal zitten. Hoe de leerlingen van wie de ouders geen vervoer hebben de school moeten bereiken is onduidelijk, omdat het besluit om maandag het openbaar vervoer te hervatten is teruggedraaid. Wel heeft het ministerie gesproken met de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), die het schoolvervoer (bus en boot) verzorgt. "Het schoolvervoer is geregeld", zei ze nog. Ook gaf ze aan dat RKBO bezig is met het leger voor transport.

De Onderwijsminister vroeg om een goede begeleiding vanuit huis, zodat hygiëne maatregelen op de scholen kunnen worden nageleefd. Er wordt een pauze ingelast zodat de mond- en neusbedekking kan worden afgedaan. Leerlingen moeten voldoende drinken en eten meenemen, omdat de schoolkantines nog gesloten zijn. Ook mag geen voeding worden gedeeld vanwege het besmettingsgevaar. Ouders mogen hun kinderen (zesdeklassers/groep 8) niet tot bij de klas afzetten.

Het examen op VOS-niveau is van 23 juli tot en met 6 augustus, de toets voor GLO is op 3 en 4 augustus en het VOJ-examen op 5, 6 en 7 augustus. Het examen bestaat uit leerstof van het eerste en tweede kwartaal. Het mondelinge examen Nederlands voor VOJ zal op basis van één boek in plaats van vijf boeken worden afgenomen. Het nieuwe schooljaar begint in september. Ferrier zei dat de raad van ministers heeft goedgekeurd dat de vakantie wordt aangepast. Die zal daardoor synchroon lopen met de regio.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina