Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • INGEZONDEN: Bezwaar tegen opsplitsing S&J

INGEZONDEN: Bezwaar tegen voorgenomen opsplitsing Sport- en Jeugdzaken

04/07/2020 20:48

INGEZONDEN: Bezwaar tegen voorgenomen opsplitsing Sport- en Jeugdzaken

 

Ik begrijp volkomen het gevoel van hen die hiertegen zijn. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zou naar mijn mening niet opgesplitst mogen worden en geplaatst bij andere ministeries. Jeugdzaken wordt ondergebracht bij het ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid, dat is toegewezen aan de VHP en Sportzaken bij Regionale Ontwikkeling onder de vleugels van Abop.

Jeugdzaken heeft niet slechts te maken met arbeid en werkgelegenheid voor jongeren. Er zijn tal van andere onderdelen betreffende de jeugd, dat het directoraat van Jeugdzaken in haar portefeuille heeft. De kans bestaat dat als het directoraat naar Arbeid moet verhuizen, andere onderdelen weinig tot geen aandacht zullen krijgen. Daar zou men dus voor moeten waken!

Met de uitleg van VHP-leider Chandrikapersad Santokhi over de reden waarom het directoraat Sportzaken ondergebracht zou moeten worden bij RO, ben ik het ook niet eens. Hij beroept zich op de vele talenten die in het binnenland zitten en is van mening, dat als dit directoraat bij RO wordt geplaatst, veel meer aandacht zal worden besteed aan de talenten uit het binnenland.

Ik denk dat meneer Chan er weinig rekening mee houdt, dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken er niet slechts voor één bepaalde groep is, maar voor IEDER kind dat in Suriname woont. We moeten er juist voor waken, dat kinderen uit de kuststrook maar ook de oudere groep sporters niet worden uitgesloten. In heel Suriname zitten er talentvolle jongeren!

De eerste aanzet is gedaan. In verschillende gebieden in geheel Suriname zijn bijvoorbeeld. kunstvelden geplaatst en men was voornemens om in verscheidene buurten, in het bijzonder de buurten in ontwikkeling (de zogenoemde volksbuurten), multifunctionele centra te plaatsen. De pilot daarvan is het multifunctioneel centrum in Sophia's Lust. En dat zou je juist verder moeten uitbreiden. En als je inderdaad vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het werven van talentvolle binnenlandbewoners, dan zou je binnen de bestaande structuren projecten kunnen uitvoeren, die aandacht daaraan besteden. Je krijgt anders ontevredenheid bij andere groepen, omdat het beleid dan vermeend zal worden uitgevoerd op basis van favoritisme en etnische politiek. Dat hebben wij absoluut niet nodig!

Bovendien geloof ik dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling juist genoeg te doen heeft en dat hen de ruimte moet worden geboden om het maximale te kunnen bereiken. Er is voldoende werk, dat zij zelf moeten verrichten. Laten zij zich daarop focussen! Je zult alleen verwarring brengen en het instituut afbreken. Dan wordt RO nog meer verzwakt. Willen we dat? Ook het ministerie van Sport- en Jeugdzaken dat in de afgelopen jaren is opgebouwd, zal worden kapotgemaakt. Ik vind juist dat men liever moet werken aan de versterking van het instituut! Werk met wat er al is. Evalueer en stel bij als dat nodig is. Ga niet zomaar over tot het opsplitsen, vooral als je dat niet wetenschappelijk hebt onderzocht. Laten je besluiten zijn op basis van BEWIJS en geen emoties of gevoel. We hoeven niet weer het wiel uit te vinden, of erger nog, nog eens fouten maken, om uiteindelijk toch weer die oude vorm te handhaven. Je bent dan zoveel tijd kwijt. En erger zal het zijn als goed kader zal wegtrekken en het personeel ontmoedigd raakt.

Niets is zo onprettig, als je met anderen hebt gewerkt aan de tot standkoming van iets (zweet, tranen, offers enzovoorts) en het gewoon op de één of andere dag wordt kapotgeslagen. Alle inzet voor niets. Dat heb ik persoonlijk zó vaak meegemaakt. Het kan je zó ontmoedigen. Het is alsof je -tig stappen in een seconde terug maakt. Vreselijk gevoel. Ik hoop dat bij het nemen van de besluiten aangaande Sport- en Jeugdzaken, de zaken goed in overweging zullen worden genomen. Het gaat uiteindelijk om Suriname. Laten we het niet kapotmaken! Dat verdient dit land niet! Dat verdienen jij en ik niet! I LOVE SU

Drs. Gracita Groenefelt

Beleidsadviseur ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina