Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hervatting strafzittingen op 6 juli

Hervatting strafzittingen op 6 juli

01/07/2020 12:59 - Van onze redactie

Vanaf 6 juli zijn er weer strafzittingen.

Vanaf 6 juli zijn er weer strafzittingen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Vanwege het opheffen van de totale lockdown anderhalve week geleden heeft het Hof van Justitie (HvJ) besloten over te gaan tot een "gefaseerde normalisatie" van de dienstverlening. "De continuïteit van de rechtsgang staat daarbij voorop", aldus het HvJ in een bekendmaking. Met de zittingen wordt op 6 juli een aanvang gemaakt.

Het gaat om strafzittingen in eerste aanleg en de indiening van verzoekschriften. "In eerste instantie zullen strafzaken in behandeling worden genomen van verdachten die in hechtenis verkeren", aldus het HvJ. Opgemerkt wordt dat er vooralsnog geen publiek wordt toegelaten en dat er voor journalisten een restrictie van drie is. Hetzelfde geldt bij de behandeling van strafzaken in hoger beroep.

De rolzittingen ter behandeling van civiele zaken in hoger beroep en ambtenarenzaken, worden deze maand hervat. Wat civiele zittingen in eerste aanleg betreft kunnen nieuwe zaken (kort geding en familie) digitaal worden aangeboden, waarna er een datum wordt gegeven om het verzoekschrift in hard copy in te dienen op de griffie. De rolzittingen worden hervat, waarbij de comparities, enquêtes en verhoren op afspraak geschieden.

Het aanbieden van echtscheidingverzoekschriften kan vanaf 2 juli op de donderdag tussen half negen 's morgens en twaalf uur 's middags. Verzoeken voor beschermingsbevelen kunnen dagelijks bij het kantongebouw aan de Grote Combéweg worden ingediend. Voor de rechtspleging in Nickerie moet contact worden gemaakt met de griffier. Het horen van verdachten in verband met de rechtmatigheidstoetsingen en de vorderingen tot bewaring, geschiedt vooralsnog telefonisch door de rechter-commissaris. Advocaten worden in de gelegenheid gesteld om bij het verhoor van hun cliënt aanwezig te zijn.

Besloten is de gerechtsgebouwen van maandag tot en met vrijdag van zeven uur 's morgens tot en met drie uur 's middags te bemensen. Het personeel zal op basis van een roulatiesysteem werken en de afdelingen zullen telefonisch en per e-mail te bereiken zijn. "Het publiek, onder wie deurwaarders, advocaten en hun medewerkers, zullen slechts tot de gerechtsgebouwen worden toegelaten, indien dat hoogst noodzakelijk mocht zijn."

Het HvJ zegt over te gaan tot "gefaseerde normalisatie" met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen. "De gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als die van de justitiabelen blijft de hoogste prioriteit."Van iedereen zal de lichaamstemperatuur worden gemeten. Indien de temperatuur hoger dan 37,5 graden Celsius is, wordt men niet toegelaten. Personen die griepverschijnselen vertonen (onder meer hoesten en niezen), worden evenmin toegelaten. Het dragen van een deugdelijke mond- en neusbedekking is verplicht, evenals het reinigen van de handen met de beschikbaar gestelde sanitizer."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina