Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Does Travel & Cadushi Tours 60 jaar

AANGEBODEN: Does Travel & Cadushi Tours 60 jaar

01/07/2020 11:41

AANGEBODEN: Does Travel & Cadushi Tours 60 jaar

 

Does Travel & Cadushi Tours bestaat op 1 juli 2020 precies zestig jaar. Het uitgebreide verhaal over onze geschiedenis kunt u lezen in onze brochure 'Does Travel Toppers 2020'. Deze brochure heeft of zal u ontvangen in uw brievenbus en is ook digitaal te downloaden van onze website www.doescadushi.sr

Bij zijn zestigjarig bestaan roept Does Travel & Cadushi Tours op tot de oprichting van Stichting Garantiefonds Reisgelden Suriname (SGRS) ter bescherming van het reizend publiek. De Covid-19-crisis bewijst maar weer eens dat niets zeker is in het leven en dat wij de consument zoveel mogelijk moeten beschermen tegen onverwachte calamiteiten. Door de plotselinge wereldwijde lockdowns vanwege de Covid-19-pandemie zijn of waren duizenden gedupeerde landgenoten gestrand in het buitenland en moe(s)ten zij met de zogenoemde repatriëringsvluchten naar Suriname terug worden gehaald. De reizigers zijn daarbij geconfronteerd met extra kosten en een noodgedwongen langer verblijf in het buitenland. Hierdoor zijn sommigen in grote financiële problemen gekomen.

Wat Does Travel & Cadushi Tours betreft is het daarom de hoogste tijd voor de oprichting van de Stichting Garantiefonds Reisgelden Suriname (SGRS). Dit volgens het Nederlandse model en uiteraard aangepast aan de Surinaamse situatie. Maar de basis blijft hetzelfde: bescherming van de consument. Een belangrijk verschil is dat niet alleen pakketreizen maar alle reizen, inclusief losse vliegtickets (air only), vallen onder de garantie van de stichting. Does Travel & Cadushi Tours is van mening dat reizigers in de nabije toekomst verzekerd moeten zijn tegen calamiteiten zoals vanwege Covid-19. Maar eveneens bij natuurrampen zoals orkanen, eventuele faillissementen van reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen is het belangrijk dat de Surinaamse consument wordt beschermd.

 

Hoe gaat het Surinaams garantiefonds te werk?

De klant betaalt bij de boeking een x-bedrag en ontvangt hiervoor een bewijs, een soort polis zoals je die ook ontvangt bij het afsluiten van een verzekering. Dit moet gelden voor alle reizen, vandaar dat het noodzakelijk is dat de airlines worden verplicht mee te werken aan dit garantiefonds, want uiteindelijk betaalt de klant zelf en niet de airline of het reisbureau. SGRS wordt een private stichting die het beheer heeft over de bijdragen die worden betaald door de consument en de aangesloten organisaties. De reisagenten en luchtvaartmaatschappijen worden deelnemer bij het garantiefonds en dragen dan per boeking of passagier een x-bedrag af. Dit bedrag wordt betaald door de consument en komt bovenop het ticket of de reissom. Deze gelden worden maandelijks afgedragen door de deelnemers aan het garantiefonds. Voor de deelnemende organisaties wordt er een staffel samengesteld op basis van de omzet, en per jaar wordt een bijdrage betaald aan het garantiefonds. Hoe meer de omzet, hoe hoger de bijdrage op jaarbasis zal zijn. Elke deelnemer ontvangt dan een deelnemersnummer van het garantiefonds. Binnen no time kan er op deze manier een gigantisch bedrag toestromen naar het garantiefonds dat valt onder de paraplu van een verzekeringsmaatschappij.

 

Activiteit verzekeringsmaatschappij

De oprichting van het SGRS lijkt ons bij uitstek een activiteit voor een verzekeringsmaatschappij. Aan het hoofd staat een onafhankelijk bestuur. In het geval van Suriname stellen wij voor een advocaat, een notaris, een accountant, een vertegenwoordiger van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en een vertegenwoordiger van de national carrier onder de paraplu van een verzekeringsmaatschappij. De SGRS heeft een controlerende en financiële functie en verleent ondersteuning aan eventuele gedupeerden. Als een aangesloten reisbureau of luchtvaartmaatschappij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan kan de gedupeerde reiziger een beroep doen op het garantiefonds om zijn of haar gelden terug te krijgen. In geval van een natuurramp, of zoals nu bij de Covid-19-repatriëringsvluchten, worden de consumenten ook ondersteund en bijgestaan door het garantiefonds.

 

Huidige Surinaamse situatie

In Suriname kan in principe iedereen een vergunning voor een reisbureau aanvragen. Hierdoor zijn er relatief veel reisbureaus gelet op het aantal inwoners. Als agent van de International Air Transport Association (IATA) ben je verplicht elk jaar een jaarrekening in te dienen bij de IATA. Op basis van de jaarrekening worden een aantal punten toegekend aan de agent, waarop wordt bepaald of men wel of niet een bankgarantie dient af te geven. Daarnaast moeten de gelden van de airlines elke week worden betaald aan IATA door de agent. Bij de IATA-agenten gaat dus al heel snel een belletje rinkelen mocht er iets mis zijn. De IATA is echter geen consumentenorganisatie maar behartigt primair de belangen van de luchtvaartmaatschappijen, en in het verlengde daarvan ook van de consument. In Suriname zijn er veel agenten die niet aangesloten zijn bij IATA. Daar is op zich niets mis mee, maar zij worden in principe door geen enkele instantie gecontroleerd.

 

Nieuwe SGRS-situatie

Alle reisbureaus en airlines moeten deelnemer kunnen worden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden Suriname. Men dient het keurmerk aan te vragen bij de stichting door middel van het indienen van de jaarrekening, die is opgemaakt door een accountant. De jaarrekening wordt beoordeeld volgens de geldende richtlijnen van de SGRS. Op basis van de bevindingen uit de jaarrekening wordt bepaald of men toegelaten wordt als deelnemer met of zonder bankgarantie. Vervolgens wordt een contract getekend met daarin de richtlijnen van het garantiefonds. Van de SGRS ontvangt het reisbureau een sticker, die bevestigd dient te worden op de toegangsdeur, zodat duidelijk zichtbaar is dat het een SGRS-deelnemer betreft. Hierdoor scheidt men het kaf van het koren. Reisagenten en luchtvaartmaatschappijen die niet aan hun financiële eisen kunnen voldoen, worden op deze manier tijdig geroyeerd. Duidelijk moet zijn dat reizigers een beroep kunnen doen op het garantiefonds alleen als zij hun reis hebben geboekt bij een deelnemer van het fonds.

 

Oprichting SGRS noodzakelijk

De oprichting van het garantiefonds is heel hard nodig om het reizend publiek van Suriname te beschermen tegen partijen die niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor in nood verkerende reizigers, zoals wij dat nu meemaken met Covid-19 en eerder hebben meegemaakt met orkaan Irma, is dit garantiefonds van grote waarde in de toekomst. Wij roepen de verzekeringsmaatschappijen in Suriname op om werk hiervan te maken.

 

Tourism development fee

Verder stellen wij de nieuwe regering voor om een 'tourism development fee' te introduceren voor regionale en intercontinentale binnenkomende passagiers. Deze gelden kunnen dan gebruikt worden om het toerisme in Suriname te ontwikkelen. De inning van deze fee is heel transparant omdat die geïncasseerd wordt via de IATA.

Does Travel & Cadushi Tours

Afdeling Customer Service

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina