Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Covid-19 grootste prioriteit parlementariërs

Covid-19 grootste prioriteit parlementariërs

30/06/2020 15:56 - Ivan Cairo

Diana Pokie ontvangt de zegen van pater Esteban Kross. Ze vindt dat snel een overzicht moet worden gepresenteerd over de finacieel economische situatie.

Diana Pokie ontvangt de zegen van pater Esteban Kross. Ze vindt dat snel een overzicht moet worden gepresenteerd over de finacieel economische situatie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Aanpak van de COVID-19-crisis en in het verlengde daarvan herstart van de economie zien assembleeleden van verschillende politieke partijen als het belangrijkste vraagstuk dat moet worden aangepakt. Vooral kleine zelfstandigen, het bedrijfsleven en mensen die door de slechte economische situatie het al moeilijk hadden lijden eronder, wordt gezegd.

De pandemie heeft onderwijs, werkgelegenheid en productie lamgelegd, constateert Riad Nurmohamed van de VHP. Dit is het belangrijkste probleem dat opgelost moet worden en het plan hoe dit zal worden aangepakt dient al daags na het aantreden van het nieuwe kabinet gepresenteerd te worden, vindt hij. Hierin moet de nadruk liggen op herstart van het openbaar vervoer, onderwijs en "werkgelegenheid voor de kleine man die de grootste dupe is geworden".

Mensen in de particuliere sector hebben het moeilijker dan ambtenaren, want landsdienaren zijn gegarandeerd van hun salaris, maar andere loontrekkers niet. "Ik praat over de groep die momenteel geen inkomen heeft zoals de schaafijsman en marktverkoper. Die groep moeten we onder de COVID-19-maatregelen gelijk weer laten beginnen te werken". Daarnaast moet het vraagstuk van grootschalige werkloosheid onder burgers die een diploma hebben versneld worden aangepakt, zegt de politicus.

Abop-assembleelid Diana Pokie merkt dat de financieel-economische crisis waarin het land al lang verkeert, vele malen erger is geworden door de coronapandemie. De nieuwe regering moet snel na haar aantreden een inventarisatie maken van wat is overgenomen en als duidelijk is "hoe slecht de situatie is", zal aan de hand van dat gegeven als vertrekpunt de COVID-19-crisis aangepakt dienen te worden. Hierbij zal gebruik moeten worden gemaakt van adviezen van deskundigen die binnenshuis en extern zijn "om het land weer zoetjes aan op te bouwen."

Pokie voegt eraan toe dat gelet op de uitspraken van deskundigen, het coronavirus voorlopig deel van het dagelijks leven blijft en daarom zal ermee moeten leren worden omgegaan. Ze wil dat de gemeenschap eerlijk geïnformeerd wordt wat is overgenomen en welk aanpassingsprogramma of beleid zal worden uitgevoerd om de situatie te verbeteren. Evenals Pokie wijst NDP-parlementariër André Misiekaba erop dat wereldwijd de economie van landen door de coronapandemie in een depressie verkeert. Ook Suriname is niet gevrijwaard van de negatieve effecten van dit gezondsheidsvraagstuk.

Hij hoopt dat de woorden die door de toekomstige coalitieleiders zijn uitgesproken dat iedereen nodig is "niet hol" zijn en dat ze daadwerkelijk samen met anderen problemen zal aanpakken. "Corona is geen ding van oppositie-coalitie", zegt de politicus. De totale overheid - regering en parlement - zal zich moeten inzetten om de economische bedrijvigheid geleidelijk aan weer op gang te krijgen, zonder dat de ernst van de ziekte wordt gebagatelliseerd. "Iemand heel dichtbij mij heeft corona gehad en is behandeld in het Wanica Streekziekenhuis", schetst Misiekaba hoe dichtbij de ziekte bij hem is geweest. COVID-19 vereist een gezamenlijke aanpak, vindt hij.

Zijn partijgenoot Remie Tarnadi stelt dat de komende regering "natuurlijk keuzes moet maken". De economie is belangrijk, maar de gezondheid van de gemeenschap is nog belangrijker. Daarom zal een goede afweging gemaakt moeten worden hoe de economische bedrijvigheid weer op gang te krijgen zonder dat de gezondheid van de mensen op het spel wordt gezet. "Het dagelijks leven moet draaglijker worden, omdat door de coronacrisis het zwaarder geworden is, wat begrijpelijk is", zegt Tarnadi die voor een derde termijn in het parlement zit.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina