Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: De Nieuwe Assemblee

COLUMN: De Nieuwe Assemblee

29/06/2020 14:00 - Von Zeggen

COLUMN: De Nieuwe Assemblee

Giwani Zeggen  

Het zou niet eens moeten uitmaken wie er vandaag gekozen worden tot voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee. Het zou een voetnoot moeten zijn bij het hoogtepunt van de dag: de toelating van onze (nieuwe) volksvertegenwoordigers. Het is een immense taak die zij voor de komende vijf jaar op hun schouders nemen. Ongeacht of het vertrouwen is gegeven door 673, 6.583 of meer dan twintigduizend Surinaamse kiezers. Als je er eenmaal zit, dien je het algemeen belang voorop te stellen.

De voorzitter is slechts de eerste onder de gelijken, iemand die de vergadering leidt. Vanuit dat oogpunt, zou het zelfs mogelijk moeten zijn om iemand van de oppositie te kiezen tot voorzitter als die de beste kandidaat voor de functie zou zijn. Iemand die respect kan afdwingen van de overige vijftig leden en ruime politieke ervaring heeft. Iemand die, ongeacht het feit dat hij of zij verbonden is aan een politieke organisatie, in staat is boven partijen te staan. Bijvoorbeeld Soewarto Moestadja.

Helaas, helaas, helaas is dat de theorie. De Surinaamse praktijk heeft anders uitgewezen. In 2010 hebben wij zelfs meegemaakt dat pas gekozen volksvertegenwoordigers al direct werden gedwongen verraad te plegen. En dat alleen maar om de NDP-kandidaat te maken tot voorzitter van De Nationale Assemblee. Omdat het in Suriname wél uitmaakt wie het parlement leidt. Dat is de voorbije tien jaar meer dan ooit gebleken. Op een voor Suriname en zijn democratie uiterst pijnlijke wijze.

Dit parlement heeft daarom een unieke kans. Namelijk het Ordereglement zodanig te wijzigen, dat de functie van voorzitter alleen een leuk baantje is vanwege het extra geld dat het betaalt. En dat kan heel makkelijk. Door de regels zodanig aan te passen dat de assemblee echt het huis van het totale volk wordt. En niet zoals wij vooral de voorbije tien jaar hebben ervaren, het huis van 26 jaknikkers, die niet eens de helft van het kiezersvolk, laat staan hét volk vertegenwoordigden.

Zodat bijvoorbeeld een derde deel van de DNA-leden een vergadering kan afdwingen. En het niet afhangt van de gemoedstoestand van de voorzitter of die een onderwerp al dan niet op de agenda plaatst. Wijzig de regels zodanig dat ook een minderheid van het parlement de aanwezigheid van een minister of een president kan afdwingen. En niet zoals wij de voorbije tien jaar hebben ervaren, waarbij onder het mom van 'we gaan stemmen' een dictatuur van de 'Groep van 26' zich manifesteerde.

Vooral de leden die klaagden over de wijze waarop de hamer de voorbije tien jaar werd gehanteerd, hebben hierin een taak. Het zou van politieke volwassenheid getuigen indien assembleeleden als Marinus Bee, Edward Belfort, Patricia Etnel, Mahinder Jogi, Krishna Mathoera en Asiskumar Gajadien, niet hetzelfde doen met de zich politieke goden wanende leden van de NDP-fractie. Althans, dat deel dat nog over is. Nu is de kans ze te laten zien hoe het wel moet. Ondanks het feit tak' a tafra dray.

De Nationale Assemblee moet het verlengsnoer naar de regering, aangelegd door de NDP-fractie, doorknippen. In het parlement moet de regering, met de president voorop, verantwoording afleggen aan 51 volksvertegenwoordigers. En natuurlijk moeten de bestuurders kunnen rekenen op de steun van een meerderheid om beleid te maken. Maar die steun mag geen automatisme zijn. Ook niet als het gaat om de steun van de regeringsfracties. Dat draagvlak moet verdiend worden. Elke keer opnieuw.

En de voorzitter is daar om de discussie tussen parlement en regering in goede banen te leiden. Wie de discussie leidt, zou niet mogen uitmaken. Een goede voorzitter is zoals een goede arbiter tijdens een voetbalwedstrijd; onopvallend. Wat dat betreft waren de voorbije tien jaar in DNA als het kijken naar wedstrijden van Real Madrid, waarbij de arbiter een soort twaalfde speler is. Het voetbal heeft inmiddels de VAR om dat laatste op te lossen. Hoogste tijd voor het parlement om ook de spelregels te wijzigen en te zorgen voor De Nieuwe Assemblee!.-. giwani@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina