Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Afstandsonderwijs niet voor elk kind geschikt

Afstandsonderwijs niet voor elk kind geschikt

29/06/2020 19:59 - Arjen Stikvoort

Afstandsonderwijs is een goed alternatief als elke leerlingen toegang heeft tot digitale hulpmiddelen en internet.

Afstandsonderwijs is een goed alternatief als elke leerlingen toegang heeft tot digitale hulpmiddelen en internet. Foto: Photo News  

PARAMARIBO - Het onlineonderwijs vormt een digitale uitdaging en is voor sommige kinderen zelfs moeilijk toegankelijk. Kinderpsycholoog Cindy Lalay wijst op een ander aspect van het afstandsonderwijs waar de samenleving aan voorbijgaat: sociaal- emotionele problemen. “Ondanks dat sommige kinderen digitaal met elkaar in contact kunnen blijven, missen ze de fysieke interactie met elkaar. Die is een belangrijke voorwaarde voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.”

Vooral voor pubers is deze periode "extra uitdagend". "De puberteit is een periode waarin ze zich los maken van hun ouders en vrienden heel belangrijk zijn. Door de sociale interactie met vrienden ontlenen ze een stuk van hun identiteit", legt Lalay uit. "Het wegvallen hiervan kan allerlei gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat ze zich eenzaam of angstig voelen. Maar ook de onzekerheid over de voortgang van de studie kan stress en paniek opleveren die in het lijf gaat zitten."

Ruim drie maanden geleden werd besloten de scholen te sluiten vanwege de uitbraak van Covid-19 in Suriname. Vervolgens kwam het afstandsonderwijs opgang, maar niet elke leerling had die optie, omdat ze geen digitale middelen hadden. "Elk kind gaat afzonderlijk om met deze situatie. Sommigen beschikken over voldoende veerkracht en de omschakeling naar digitaal onderwijs is soepel verlopen. Maar voor anderen die meer structuur nodig hebben is juist het fysieke contact met de juf en de vrienden heel belangrijk. Daarnaast speelt de thuissituatie een grote rol in het afstandsonderwijs."

Sharona Stedenburg (16) zit in de derde klas van de Sint Louiseschool. Het meest vervelende vindt zij dat zij haar vriendinnen niet even kan bezoeken. Ze zit voornamelijk thuis en helpt een handje in het huishouden. "Ik weet niet zozeer of ik door het lange thuiszitten onzekerder ben geworden, want ik heb nog steeds contact met mijn vriendinnen, online op de smartphone. Maar dat is toch anders dan wanneer je elkaar fysiek ziet."

Het afstandsonderwijs is voor Stedenburg niet de oplossing. "Ik heb wel een smartphone met af en toe internet erop, maar geen wifi. Dat heb je gewoon nodig. We kregen in het begin enkele opdrachten voor geschiedenis, wiskunde en Engels, maar daar bleef het bij. Daarom ga ik liever weer zo snel mogelijk naar school." Vrijdag heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bekendgemaakt dat het fysieke onderwijsproces voor leerlingen van de toets- en examenklassen op 6 juli wordt hervat.

Theicy Pabline (9) zit in de derde klas van de Blufpandschool. Zij is thuis met haar broertjes en nichtjes en de oppas. Haar moeder werkt overdag. Pabline beschikt niet over een telefoon. "We hebben geen huiswerk gekregen. Dat kan ook niet, want we hebben geen telefoon met internet om de opdrachten te ontvangen. Ik verlang naar school en naar mijn vriendinnen."

De zeventienjarige John Greb zit in het examenjaar van het lager beroepsonderwijs. Tijdens de coronaperiode heeft hij niet veel onlinelessen gevolgd. "Tot april kregen we nog wat opdrachten via WhatsApp zoals Engels, wiskunde, biologie en geschiedenis. Daarna is alles gestopt." Hij ervaart geen psychische problemen aan de coronatijd die hem gedwongen thuis houdt. "Ik ben altijd binnen op mijn kamer en hoef ook niet veel te chillen met vrienden. Ik houd mezelf bezig met mijn computer, games en software."

Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, betreurt het dat er niet veel eerder een gedegen plan van aanpak is gekomen met verschillende actoren zoals bonden, leerlingenraden, leerkrachten en ouders. "Er had vanaf het begin een inventarisatie gemaakt moeten zijn per school welke leerlingen wel en geen mogelijkheden hebben om afstandsonderwijs te volgen. En welke leraren daar ondersteuning bij nodig hebben."

Mangre is voor afstandsonderwijs, maar dan wel op een goede manier en gezamenlijk opgebouwd. "Er mag geen school buiten de boot vallen. Kinderen die het sociaal-economisch minder goed hebben dreigen nu dubbel zo hard geraakt te worden. Ouders en leerlingen zijn in paniek en hebben stress. Sommigen willen al opgeven."

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur weerspreekt dat er geluiden zijn van onrust onder schoolgaanden. "Jongere leerlingen zijn juist gerustgesteld omdat ze kunnen doorstromen. Die willen niet eens meer onlinelessen volgen." De hogere niveaus, inclusief de 62 studenten die naar het buitenland willen voor vervolgonderwijs, maken zich volgens Ferrier onterecht druk. "Want alles is in place."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina