Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Ik werk om vervoer te betalen'

Ambtenaren boos om afschaffen gratis transport

28/06/2020 00:00 - Amanda Palis

Hoewel er geen openbaar vervoer rijdt vanwege een verbod vanuit de regering wordt toch van ambtenaren verwacht dat ze zeven uur 's morgens op kantoor zijn.

Hoewel er geen openbaar vervoer rijdt vanwege een verbod vanuit de regering wordt toch van ambtenaren verwacht dat ze zeven uur 's morgens op kantoor zijn.  

PARAMARIBO - Vervoer dat van overheidswege beschikbaar was gesteld aan ambtenaren omdat het openbaar vervoer door de coronacrisis stilligt, is vanaf 2 juni niet meer mogelijk. De ambtenaren werden opgehaald en weer thuis afgezet. "Maar we moeten nu zelf uitzoeken hoe we aan het werk komen", zeggen ambtenaren anoniem tegen de Ware Tijd. Eén van hen vertelt: "De ambtenaren durven niets te zeggen want ze hebben allemaal broodvrees. Als ze weten wie naar de media is gestapt, worden we op het matje geroepen."

Een collega zegt dat zij niet naar het werk gaat zolang het openbaar vervoer niet rijdt of ander vervoer wordt geregeld. "Er zijn ambtenaren die dagelijks SRD 30 tot SRD 100 betalen. Ik werk dan om mijn vervoer te kunnen betalen, dat is toch niet goed?" Ze heeft van collega's gehoord dat tegen hen maatregelen worden genomen als zij niet (op tijd) aan het werk komen. "We moeten het maar uitzoeken en er wordt geëist dat je stipt om zeven uur aanwezig bent. En als je laat bent of je komt niet word je als het ware bedreigd."

Deze ambtenaar met wie de Ware Tijd ook anoniem sprak, onderkent wel dat er collega's zijn die van de situatie misbruik maken, "maar moet iedereen daarvan de dupe worden?" Er zijn collega's die pas in dienst zijn en bang zijn hun baan te verliezen en daarom zelfs naar het werk lopen omdat een taxi betalen niet haalbaar is. Toegegeven wordt dat enkele ministeries rekening houden, zoals Openbare Werken, Transport en Communicatie. Collega's vertellen dat mensen die echt afhankelijk zijn van openbaar vervoer niet naar het werk hoeven te komen. "Er moeten duidelijke richtlijnen komen die voor een ieder moeten gelden."

Voor één van de mensen die de krant sprak ligt het probleem dieper. Omdat de crèches gesloten zijn heeft ze geen oppas. Los hiervan behoort haar kind tot een risicogroep. "Mijn kind heeft medische complicaties en ik kan mijn baan in een wip en zucht verliezen als ik niet voorzichtig ben. Mijn kind was de afgelopen dagen ziek en mij werd doodleuk verteld dat ik verlof moet opnemen als ik niet naar het werk kom. Er is geen enkel gevoel van sympathie." Ze stelt dat van uit huis werken niet voor alle afdelingen of ministeries mogelijk is."

De ambtenarenvakcentrale CLO herkent deze klachten. "Het is kwaadaardig om de mensen te dwingen dingen te doen die onmaatschappelijk zijn", zegt voorzitter Ronald Hooghart. Hij heeft de situatie al met leidinggevenden en onderdirecteuren besproken. "We staan in elk geval altijd klaar om in te springen indien nodig. We blijven de situatie op de voet volgen", aldus Hooghart. De Ware Tijd verneemt dat sommige ministeries prikklokken willen installeren om zo de werknemers te controleren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina