Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Beoogde coalitie wankelt

Abop stelt nieuwe eisen, NPS kiest desnoods voor oppositie

27/06/2020 10:01 - Ivan Cairo

Abop stelt nieuwe eisen, NPS kiest desnoods voor oppositie

Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De nieuwe coalitie staat nu al op losse schroeven. Abop heeft enkele eisen op tafel gelegd die erop neerkomen dat de VHP en de NPS zouden moeten inleveren op wat al is afgesproken. Zo wil Abop olie en gas onder beheer van Natuurlijke Hulpbronnen, een van de ministeries die aan haar is toegewezen.

Het nieuw op te zetten ministerie van Olie en Gas is al aan NPS toegewezen en deze partij is zeer gebelgd over de eis van Abop. De partij kiest eerder voor de oppositiebanken dan toe te geven aan de grillen van hebberige politici of de enge economische belangen van enkelen. Dat is vrijdagmiddag tijdens een structurenvergadering ook te kennen gegeven aan het hoofdbestuur van de NPS. De aanwezigen stelden zich op het standpunt dat Olie en Gas bij de NPS moet blijven. Die boodschap is intussen overgebracht aan de leiders van de andere coalitiepartijen.

De voorzitters van de VHP, Abop, NPS en PL komen zaterdag in spoedvergadering bijeen om de problemen te bespreken. "We zullen horen wat de issues zijn", zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi tegen de Ware Tijd. Meer wil hij hierover voorlopig niet kwijt. "Het probleem ligt bij Abop. Zij wil nu het aangekondigde ministerie van Olie en Gas, omdat Brunswijk van mening is dat hij houvast wil bij EBS en Staatsolie. Zijn belangen moeten zo te zien gediend worden. Het is dus duidelijk dat het volksbelang niet voorop gesteld wordt", zegt een zeer gebelgde NPS-topper die ook aanwezig was tijdens de structurenvergadering.

Aangegeven wordt dat een invloedrijke ondernemer "met miljoenen loopt te strooien om zijn belangen veilig te stellen, want bij NPS zal hij dat niet kunnen doen". "De NPS houdt zich aan de overeenkomst van 30 mei en daar gaan wij voor", wordt eraan toegevoegd. De partij is niet van plan om ten koste van haar principes deel te nemen aan de nieuwe regering. Een andere NPS-topper is dezelfde mening toegedaan. Hij merkt op dat de NPS niet bereid is zo maar weg te geven wat al is afgesproken. Indien Olie en Gas wordt afgestaan zal iets anders "van even zwaar gewicht" in ruil daarvoor aan de partij gegeven moeten worden.

De politicus stelt dat ten overstaan van de pers en de totale gemeenschap op 30 mei een samenwerkingsovereenkomst met de basisafspraken is ondertekend door de partijleiders. Als van die afspraak afgeweken wordt zal opnieuw onderhandeld moeten worden over de verdeling van de ministeries en posities. Gebeurt dat niet, "dan kiezen wij voor de andere zijde in het parlement", aldus deze NPS-functionaris. Vernomen wordt dat Abop nu ook het beheer over het ministerie van Sport- en Jeugdzaken wil. Bij de proclamatie was dit departement toegewezen aan de VHP.

Op basis van de overeenkomst van 30 mei zag de verdeling van de topregeringsfuncties als volgt uit: president (VHP), vicepresident (Abop), voorzitter DNA (Abop), vicevoorzitter DNA (VHP). Wat betreft de ministeries kreeg de VHP Financiën & Planning, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel & Internationale Samenwerking, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Defensie, Arbeid, Handel & Industrie, Volksgezondheid en Milieu, Sport- en Jeugdzaken, Openbare Werken, onderminister Justitie en Politie, onderminister Onderwijs en Technolo- gische Ontwikkeling.

Naar Abop gingen Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, Natuurlijke Hulpbronnen, Transport, Communicatie en Toerisme, Regionale Ontwikkeling, Justitie en Politie. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaan naar Pertjajah Luhur, terwijl de NPS Onderwijs en Technologische Ontwikkeling evenals het nieuwe ministerie van Olie en Gas kreeg toegewezen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina