Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Tekortgeschoten

COMMENTAAR: Tekortgeschoten

22/06/2020 12:00

COMMENTAAR: Tekortgeschoten

 

HET MINISTERIE VAN Sport- en Jeugdzaken heeft maanden achtereen gebalanceerd op de rand van een voldoende en onvoldoende qua het ‘rapportcijfer’. Maar voor de afgelopen drie maanden is het cijfer zonder twijfel een dikke onvoldoende. Minister Lalinie Gopal en haar staf zijn namelijk niet in staat gebleken een alternatief te bedenken voor de sportloze periode als gevolg van de coronacrisis. Kennelijk had het redden van het eigen hachje via de verkiezingscampagne de voorkeur.

Uit gesprekken met bestuursleden van bonden en verenigingen is niets gebleken van enige activiteit vanuit het ministerie naar hen toe over de vraag wat er gedaan zou kunnen worden om mensen in beweging te houden. Het sportgebeuren ligt dus sinds midden maart stil en veel sporters weten niet hoe de discipline op te brengen om aan zichzelf te werken om zo goed mogelijk in conditie te blijven. Sommige sportorganisaties hebben hun spelers wel materiaal gestuurd, onder meer filmpjes voor thuisoefeningen. De vraag is: hebben ze er ook iets mee gedaan.

Het laat zich makkelijk raden dat door thuis te blijven mensen 'lui' worden en - soms uit verveling - meer gaan eten. Op social media verschijnen voortdurend berichten en filmpjes van hapjes, zonder dat daarbij gewezen wordt op het gevaar van zich vol eten. Het principe van zoveel mogelijk bewegen wordt niet altijd nageleefd. Hier lag en ligt - zij het nog voor twee maanden - een schone taak voor het ministerie om het liefst in overleg met sportorganisaties, eventueel via televisie, bewegingsoefeningen aan te bieden.

Het lijkt erop dat na de verkiezing vrijwel alle zeventien ministers van de aardbodem zijn verdwenen, ware het niet dat weleens iets doorsijpelt van een nog snel doorgedrukte benoeming waardoor duidelijk is dat er toch enige activiteit is. Er is dan wel sprake van bewegen, maar dan alleen de hand met daarin de pen om op de valreep één of andere resolutie voor bevordering te tekenen. Een minister wordt aangesteld om het volk te dienen en hij of zij moet tegenslagen kunnen verdragen, zoals een verkiezingsnederlaag. Maar het lijkt er nu op dat men de zaken maar laat voor wat ze zijn, uitgaande van 'na ons de zondvloed'.

Het zou minister Gopal en haar staf sieren om juist in deze extra lastige Covid-19-periode de mensen een riem onder het hart te steken door hen extra energie toe te dienen. De bewindsvrouw en haar staf geven in elk geval geen goed voorbeeld aan de nog niet bekende opvolgers. Door deze houding zien de nieuwkomers hoe het in elk geval niet moet.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina