Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Adek kraakt harde noten

Vanuit een achterstand vooruit

21/06/2020 10:01 - Euritha Tjan A Way en Arjen Stikvoort

Eric Jagdew is al ongeveer een jaar voorzitter van het Adek-bestuur.

Eric Jagdew is al ongeveer een jaar voorzitter van het Adek-bestuur. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De leeftijd van meer dan een halve eeuw (52 jaar) van de universiteit schept verwachtingen met betrekking tot kader en professionaliteit. Daar zet Eric Jagdew zich al een jaar keihard voor in. Maar van een achterstand terugkomen is niet makkelijk. Toch heeft hij goede moed dat succes niet zal uitblijven. "We moeten ook richting de moderne tijd anders tel je als universiteit niet mee."

Wie het terrein van de Anton de Kom Universiteit (Adek) oprijdt, kan niet laten de conclusie te trekken dat het er op een campus waar wetenschap wordt beoefend en hoger kader wordt gevormd, beter uit moet zien. Het ziet er ook vrij verlaten uit, wat op zich niet vreemd is in deze tijd van Covid-19 waarbij alles online en vanuit huis gebeurt. Echter, de staat van het gebouw dat moest dienen als nieuwe plek voor het bestuur, geeft het geheel een beetje een troosteloze aanblik. Eric Jagdew, die al ongeveer een jaar het bestuur van de universiteit voorzit, en Fred Bobson, die intussen als een vis in het water waarneemt in de functie van directeur van het Bureau van de Universiteit, zitten aan tijdens het gesprek. Bobson is waarnemer, omdat hij na jarenlang deze functie bekleed te hebben wegens gewijzigde beleidsaanzichten met betrekking tot de bouwactiviteiten van voormalig voorzitter Ryan Sidin, elders binnen de universiteit te werk was gesteld. Vorig jaar heeft hij zijn oude functie onder Jagdew weer ingenomen.

 

Moet anders

Beide mannen bevestigen de eerste indrukken opgedaan bij het betreden van het terrein. "We bestaan al langer dan een halve eeuw, maar dit moet echt heel anders", benadrukt de voorzitter. Hij is geen man van lege praatjes en gedocumenteerd toont hij dan ook aan dat het de goede kant opgaat met de universiteit. Het zal wel even duren voordat dat allemaal zichtbaar is, maar Keulen en Aken zijn nu eenmaal niet op één dag gebouwd. "We zijn ervan overtuigd dat het allemaal anders moet. We zijn dan ook begonnen met een traject waarbij wij de gehele organisatie anders willen inrichten. We moeten ook richting de moderne tijd anders tel je als universiteit niet mee", stelt Jagdew.

Hij is vorig jaar benoemd tot voorzitter na een traject van meer dan tien jaar groei binnen de organisatie. Hij heeft overgenomen van Jack Menke, die nu andere werkzaamheden heeft binnen de organisatie. Jagdew legt uit dat er in zijn ogen verkeerde accenten zijn gelegd in het verleden, vandaar ook dat de situatie er nu zo uit ziet. "Het bestuur onder leiding van Ryan Sidin (2011-2015) heeft vooral het accent gelegd op grote bouwprojecten en renovaties. Daarbij is eigenlijk het onderhoud van de rest van de gebouwen, de rest van de infrastructuur en de gehele organisatie verwaarloosd", legt hij uit.

 

Campusleven

Jagdew noemt qua verkeerde accenten van de regering als voorbeeld de groots en nieuw opgezette Student Housing Campus Village - kostplaatje 28 miljoen euro - wat mooi is, maar heel graag had hij gezien dat er ook een deel van het budget was besteed aan investeringen in de campus waar demeeste studenten van de Student Housing naartoe moeten komen. "Ik ben er wel blij mee hoor, want we willen wel een campusleven. Ook op onze universiteit zien we zoals overal in het land een trend van hit and run met weinig betrokkenheid en weinig diepgang, dat moet ook anders. Maar als je één zak geld hebt, moet je wel keuzes maken", vindt Jagdew.

De bouwwerkzaamheden van het bestuur-Sidin hebben het bestuur onder leiding van Menke en nu Jagdew opgezadeld met een enorme schuld, daarnaast veel onbetaalde rekeningen en jaarrekeningen, die maar niet opgemaakt werden. Onder leiding van waarnemer Bobson wordt nu een achterstand ingehaald. "We hebben de jaarrekeningen van 2014 al naar de Centrale Lands Accountantsdienst opgestuurd en moeten daarop nog een reactie ontvangen. Die van 2015 en 2016 zijn deels al opgemaakt en van 2017 en 2018 worden dit jaar gemaakt, het streven is om eind van dit jaar met 2019 te starten zodat we de achterstand hebben ingelopen."

Bobson vermeldt ook dat de universiteit op dit moment vrijwel geen schulden meer heeft. Maar dat heeft een keerzijde. Doordat veel geld is opgegaan aan schulden en de subsidie vanuit de regering sinds 2016 weinig meer is geweest dan de helft van het opgestelde budget, is er weinig gedaan aan vervangingsinvestering. "Ik moet duidelijk zijn: de financiële situatie nu komt niet door deze regering alleen. Het is geleidelijk aan gegaan en nu wel erger geworden. Waar we vroeger kwartaalsubsidie kregen en konden plannen, kan dat nu bijna niet meer want de subsidie wordt op maandbasis gestort. En vaak is dat alleen maar genoeg voor lonen en salarissen", zet Jagdew uit. De voorzitter prijst absoluut de inzet van vicepresident Ashwin Adhin die akkoord is gegaan met een salarisverhoging van 92 procent voor het personeel. "Kijk, dat heeft met visie te maken. Er is een enorme geldontwaarding en de mensen zouden wegtrekken. Door die verhoging is dat dus niet meer gebeurd. We hebben geen braindrain gehad."

 

HRM

Naast de financiële reorganisatie en ordening was het gelijk nodig ook het humanresourcemanagementbeleid met betrekking tot zeker ook het wetenschappelijk personeel aan te pakken. "Ik zal u zeggen dat er niet eens functiebeschrijvingen waren van het technisch personeel en ook niet de decanen bijvoorbeeld. Het wetenschappelijk personeel was zelfs nog nooit beoordeeld. Dat traject hebben we ingezet, want je kan niet iemand beoordelen die geen functiebeschrijving heeft. Je kan ook niet van een decaan van een studierichting verwachten dat die optreedt tegen docenten en studenten als niet vastgelegd is wat zo een decaan moet doen."

Een impopulaire maatregel die Jagdew uit de oude doos heeft gehaald, is de bepaling over nevenactiviteiten van docenten op de universiteit. "Sommige van onze personeelsleden doen aan consultancywerkzaamheden, wat ik begrijp, het betaalt goed. Maar ze doen het met de infrastructuur en de naam van de universiteit en wij verdienen er niets aan. Dat kan niet. Wat dat betreft ben ik strak en ik doe het dus ook niet. We hebben dus een Project Implementation Unit ingesteld om zicht te hebben op al deze lopende projecten, maar daar is er nog wat weerstand tegen."

Naast functiebeschrijvingen zijn er formatiestaten gekomen zodat zeker docenten nu een bepaalde werkindeling hebben die maakt dat ze tijd over hebben voor onderzoek en publicatie. "Veel van onze docenten zijn nog steeds kennis aan het instampen. Dat moet anders, we zijn op wetenschappelijk niveau bezig dus we hebben een traject professionalisering onderwijs en onderzoek ingesteld. De nieuwe formatiestaten geven de mensen ook ruimte om deze weg in te slaan." Ook het percentage promovendi moet met deze maatregel omhoog gaan. Evenals de promovendi moeten de wetenschappelijke publicaties meer worden, want dat doet een universiteit nu eenmaal; publiceren. Maar dat percentage is in het jaar 2019-2020 niet echt van de grond gekomen.

Een belangrijk traject dat de universiteit eveneens wil inzetten is de verandering van de Wet op de Universiteit. Het is daarbij de bedoeling dat het Institute for Graduate Studies en Research (IGSR) gaat vallen onder de universiteit en ook de andere onderzoeksinstellingen verbonden aan Adek. "Veel van deze instituten zijn een beetje verworden tot eilanden en dat kan niet. Maar om ze onder de paraplu van de universiteit te brengen moet de wet echt veranderd worden", legt Jagdew uit. Hij geeft aan dat het altijd de bedoeling was om het IGSR toe te voegen aan de universiteit als een vaste faculteit.

 

Collegegeld

Iets anders wat niet zo populair is en waarvan de discussie al jaren aan de gang is, is het innen van collegegeld. "We hebben geld nodig om voor deze verandering te betalen." De universiteit heeft nu ongeveer vierduizend studenten van wie de meeste nog geen SRD 2.000 betalen aan inschrijfgeld. Dat komt op SRD 8.000.000. "Daar kunnen we maar heel weinig mee doen. Ook denken wij dat het innen van collegegeld een intrinsieke motivatie zal zijn voor studenten om veel sneller hun studie af te maken. Ze doen daar nog te lang over", vindt de voorzitter. De Adek wil uiteindelijk ook dat alle studies geaccrediteerd worden. "Nu hebben we zes van de twintig bacheloropleidingen geaccrediteerd en van de masteropleidingen zeven van de elf."

Naast het innen van collegegeld zou de universiteit zelf ook geld kunnen verdienen door internationaal te tenderen om grote onderzoeksopdrachten binnen te halen. "Dat gaan we de komende jaren nog niet kunnen internationaal, maar we mikken wel erop na de komende vijf jaar wel te kunnen tenderen op het niveau van bijvoorbeeld de University of the West Indies", geeft Bobson aan. "Ik moet wel zeggen dat zaken dan sneller en beter moeten dan nu, maar het is absoluut mogelijk."

 

Covid-19

Eén van de redenen die de moderniteit niet alleen in Suriname maar ook bij de universiteit dichterbij deed komen waren de maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De campus werd op 15 maart afgesloten. De studenten moesten van huis uit colleges volgen. Jagdew: "We hebben het redelijk snel opgepakt en de docenten hebben de online colleges al gauw via Zoom, Moodle en WhatsApp opgestart. Van een echt grote achterstand, is er nog geen sprake." Wel merkt Jagdew op dat er helaas nog steeds een groep studenten, 10 tot 25 procent, is die niet de beschikking heeft over goede internetfaciliteiten. "En we kunnen ook weer geen grote concentratie studenten hebben op de campus; fysiek contact blijft wegens de maatregelen lastig."

Jagdew is een man van de realiteit. Hij weet dat er een nieuwe regering komt en noemt de functie die hij nu al een jaar bekleedt zelf een waarnemende, hoewel die dat niet is. "Ik ben een wetenschapper. Ik ben 46 jaar en ik heb nog minstens veertien jaar om deze job af te ronden. Een wetenschapper moet publiceren, dus daar werk ik aan. Ik ben bezig met een boek over het Staatstoezicht in Suriname. Een onderbelichte periode in de geschiedenis van het land en het kan mogelijk aantonen waarom de creool zo weinig 'ondernemend' is. Daarnaast is het mijn taak om de volgende generatie historici waaraan Suriname dus echt behoefte heeft, op te leiden. Vervolgens wil ik ten minste twee promovendi in hun onderzoek begeleiden."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina