Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Onderwijs neemt besluit in overgangsnormen basisschool

Onderwijs neemt besluit in overgangsnormen basisschool

19/06/2020 12:53 - Naomi Hoever

Onderwijs neemt besluit in overgangsnormen basisschool

 

PARAMARIBO - Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft besloten om vanwege Covid-19 de leerlingen van leerjaar een en twee te laten doorstromen. Zij die in leerjaar drie tot en met zeven zitten, worden beoordeeld op basis van het eerste en tweede kwartaal. Het schooljaar is in maart onderbroken na de eerste coronabesmetting.

AB, een vader wiens zoon in het derde leerjaar zit, stelt dat de basis door de onderbreking niet goed is gelegd voor leerlingen van het derde leerjaar. Hoewel zijn kind de leerstof aankan, vindt hij dat de basis voor de leerstof voor zesjarigen in dit geval ontbreekt. AB zegt dat het voor zijn dochter in leerjaar zes niet zo moeilijk zal zijn om de stof bij te benen, maar bij zesjarigen wiens vorming ligt aan de basis is het anders gesteld.

GH, van wie de zoon in het eerste leerjaar zit, is ingenomen met het besluit. "Er wordt niet met cijfers gewerkt in kleuter A, dus de vorming lukt makkelijker. Die ruimte is er om daarop in te spelen in de volgende klas." Zij vond het voorstel om alle leerlingen te laten doorstromen geen optie. Leerlingen die het eerste en tweede kwartaal minder hebben gescoord zouden bij het doorstromen de leerstof niet bij kunnen benen, stelt de vrouw. GH denkt dat de onderwijsachterstand ervoor kan zorgen dat leerlingen hun plicht sneller verzaken.

MG, een andere moeder die een zoon in leerjaar 3 heeft, merkt op dat een leerling die op het derde kwartaal steunde om over te gaan indirect wordt benadeeld. Met haar kind is dat niet het geval. "Mijn zoon heeft goed gescoord, dus ik vind het besluit van het ministerie goed." In een rondschrijven aan directeuren van de basisscholen stelt het ministerie dat het schooljaar 2019-2020 van oktober tot midden maart heeft geduurd voor de leerjaren één tot en met zeven. "Gedurende deze periode hebben de leerlingen al resultaten behaald, die aangeven of het kind voldoende perspectief heeft voor het volgend leerjaar. Indien leerlingen van leerjaar drie tot en met zeven voldoen aan de bevorderingsnormen, worden zij bevorderd op basis van de rapportcijfers van het eerste en tweede kwartaal."

Leerlingen die een punt te kort komen zullen volgens de brief in samenspraak met de inspectie voorwaardelijk naar het volgend leerjaar doorgaan. "Wie niet voldoet aan het bovenstaande, is gedoubleerd." Leerlingen van leerjaar acht zullen een toets afnemen op het moment dat de Covid-19-restricties zijn versoepeld.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina