Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'We kunnen niet steeds vooruitschuiven'

'Schooljaar wordt waarschijnlijk vroegtijdig afgesloten'

13/06/2020 00:00 - Van onze redactie

'Schooljaar wordt waarschijnlijk vroegtijdig afgesloten'

 

PARAMARIBO - Hoewel ze het prematuur noemt om het huidige schooljaar nu al af te schrijven, heeft onderwijsdirecteur Natasia Bennanon niet ontkend dat er serieus daarmee rekening wordt gehouden. "Het ziet ernaar uit dat we waarschijnlijk dit schooljaar vroegtijdig moeten afsluiten."

De grote vakantie zal in het verlengde daarvan worden vervroegd, maar het betekent ook dat het nieuwe schooljaar eerder wordt opgestart dan traditiegetrouw op 1 oktober. Bennanon gaf vrijdagavond tijdens de reguliere persconferentie van het Covid-19-managementteam toe dat haar ministerie nog niet helemaal eruit is hoe het huidige schooljaar adequaat af te ronden. "Vooral de toets- en examenklassen zijn een heel grote uitdaging voor ons. Het behoeft een andere benadering."

Wat de lagere leerjaren op alle niveaus betreft, is het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) er "min of meer" uit. "De leerstof die gemist is of onvoldoende is behandeld, wordt overgeheveld naar en uitgesmeerd over het jaar daarop. Daarom zijn we constant bezig met leerkrachten en leerlingen met afstandsonderwijs." Echter, de directeur verzuimde aan te geven dat dat onderdeel dinsdag abrupt is gestopt, zeker voor leerlingen van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO).

Die organsatie heeft besloten tot en met 21 juni geen digitaal onderwijs te verzorgen vanwege de total lockdown. Aangehaald wordt dat leerkrachten en ouders niet in de gelegenheid zijn data te kopen, waardoor "het verzenden maar ook ontvangen van leerstof moeizaam verloopt". Na de uitbraak van Covid-19 in Suriname in maart kregen de leerlingen onderricht via Whatsapp, Google Classroom, Google Meet en Zoom.

Het aanvankelijke plan was op 1 juni de scholen weer op te starten. Die datum werd met een week verzet, maar op 8 juni bleven de schooldeuren dicht omdat het aantal positieve Covid-19-gevallen een vlucht had genomen. "We kunnen niet steeds vooruitschuiven", maakt Bennanon duidelijk. "Intern voeren we al discussies om de vakantie te vervroegen en eerder aan te vangen met het nieuwe schooljaar. Maar ik kan nog geen datum geven. Het is te prematuur." Ze denkt dat er eind juni exact kan worden aangegeven wat het besluit is.

Bennanon verduidelijkte dat leerlingen niet zonder meer zullen doorstromen, maar dat er op basis van resultaten gaat worden beoordeeld. "Je moet uiteindelijk een cijfer hebben. Er moet worden voldaan aan voorwaarden." Het ministerie moet daarover een besluit nemen. Sowieso wordt gekeken naar de prestaties van het eerste en tweede kwartaal, maar ook de participatie in het afstandsonderwijs.

Het departement vergeet de minder sterke kinderen niet. "No child left behind" wordt de aanpak van OWC. "Ook deze leerlingen gaan we over de streep trekken. We hebben wat modaliteiten en zullen zaken per leerling bekijken. Het komt allemaal goed", verzekerde de directeur. Bij examenklassen is voorzichtigheid geboden omdat deze leerlingen naar een ander niveau moeten."

Ouders en leerlingen die huiverig zijn, vroeg ze geduld te betrachten. Voor leerlingen die naar het buitenland moeten zullen voorzieningen worden getroffen zodat die wel kunnen aansluiten. Voor de rest vindt er een herschikking plaats van alle leerjaren op alle nuiveaus. "Het wordt heel hard werken voor leerkrachten, leerlingen en ouders, maar als we alle zeilen bijzetten komt het wel goed", beloofde Bennanon.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina