Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'We wilden niemand onaangenaam zijn'

'We wilden niemand onaangenaam zijn'

04/06/2020 21:41 - Merredith Bruce

Propagandisten van de NDP, Abop en Palu op de verkiezingsdag in district Coronie.

Propagandisten van de NDP, Abop en Palu op de verkiezingsdag in district Coronie. Foto: Marinio Balsemhof  

PARAMARIBO - Het is volgens Xaviera Jessurun, één van de personen achter de ‘Stem Slim’-campagne, nimmer de bedoeling geweest om partijen hiermee te benadelen. Dat sommige, voornamelijk ‘kleine’ partijen er moeite mee hadden, zegt zij “volkomen” te kunnen begrijpen. “Het is zeker niet de bedoeling geweest om wie dan ook onaangenaam te zijn, maar het vergt wel een strategie wil je van deze regering af.”

De campagne is ontstaan uit een initiatief van 'The Next Generation', waarvan Jessurun de trekker is, en de organisatie 'Bondru' van Amanda Sheombar. Kiezers werden geadviseerd om in elk district te stemmen op een grote partij die de strijd aankon met de NDP als regerende partij. Jessurun legt uit dat er een gedegen studie hieraan vooraf is gegaan. Daaruit bleek dat de Kiesregeling in haar huidige vorm een dreiging vormde om de nu nog zittende NDP-regering weer aan de macht te laten komen.

De campagnetrekkers vinde­n dat het verbod op pre-ele­ctorale combinatievorming van partijen "heel doelbewust" is doorgevoerd. "Gegeven ons kiesstelsel zou versnippering van stemmen de huidige machthebbers veel zetels opleveren", beweert Jessurun. "Stemmen worden doorberekend naar zetels en als dat wordt verdeeld over zestien partijen tegen één zou de grootste zittende partij daar voordeel aan hebben", beredeneert zij verder. "Dat is hoe wij zijn gekomen tot het advies. Let wel, het was een advies. We hebben nooit gezegd dat kiezers dat moéten doen."

De campagnetrekkers zijn ervan uitgegaan dat iedereen het er unaniem mee eens is dat het huidige beleid niet mag worden voortgezet. Ze stelden zich daarom op het standpunt dat versnippering van stemmen in het nadeel van "ons allemaal" zou zijn.

Jessurun zegt dat eveneens was geadviseerd in de campagne dat kleine partijen zich bundelen voor een effectiever resultaat, maar dit is niet gebeurd. "Wij wilden erop wijzen dat de Kiesregeling altijd in het voordeel is van de grotere partij. Als zij samen hadden gewerkt, was het resultaat in hun voordeel."

Ze is er voorzichtig over om te zeggen of met de campagne, gezien het verkiezingsresultaat, het doel is bereikt, zoals sommige politieke deskundigen stellen. "Als ik luister naar de feedback uit de samenleving, mag ik wel degelijk stellen dat het een bijdrage heeft geleverd aan de uiteindelijke keuze van de kiezers." Volgens Jessurun is nu belangrijk dat er gesprekken worden gevoerd voor een rechtvaardiger kiesstelsel.

Politiek analist Hardeo Ramadhin om een reactie gevraagd, heeft graag dat het verbod op pre-electorale combinatievorming liever vandaag dan morgen wordt geschrapt. "Zodra de regering is gevormd, zal ik de eerste zijn die een brief zal sturen om het terug te laten draaien", zegt hij stellig.

De analist vindt de 'Stem Slim'-campagne op zich geen slecht idee. Op basis van cijfers stelt hij dat partijen die geen zetels hebben behaald en dit aan de campagne wijten "niet moeten huilen". "De mensen waren moe van dit beleid. Dat heeft gemaakt dat het volk tegen iets heeft gestemd." Hij zegt dat hij de uitslag had zien aankomen. "Ik was op het veld en voelde dat er een politieke aardverschuiving zou plaatsvinden. Ik zie achteraf dat ik gelijk heb gehad."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina