Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Stoelendans

COMMENTAAR: Stoelendans

03/06/2020 12:00

COMMENTAAR: Stoelendans

 

GEHOOPT WAS DAT de stoelendans bij deze kabinetsformatie niet op de eerste plaats zou staan, zoals bij eerdere regeringen van Suriname. Ministersposten en ook de ambten van president en vicepresident en het voorzitterschap van De Nationale Assemblee zijn al toegewezen. Opvallend is dat in deze tijd van financiële crisis twee ministeries erbij komen en twee onderministers. Nog opvallender is dat de onderministers door de VHP worden aangewezen alsof het erop gaat lijken dat deze partij ook op de ministeries die zij niet direct beheert, het toezicht of de controle wil hebben.

Hoewel politieke partijen zijn genoemd voor het beheer van de posten is bevestigd dat nog geen overeenstemming is bereikt over een regeerprogramma. Aan de formulering hiervan wordt dezer dagen begonnen. Er is niet gezegd welke uitgangspunten dan wel prioriteiten centraal staan bij de oplossing van vele brandende vraagstukken.

Een schoolvoorbeeld over het denken over prioriteiten is dat Brunswijk tijdens een ontmoeting met de pers stellig als eerste stap noemt het opzetten van een middelbare school in Marowijne, terwijl Santokhi tussen de regels door laat doorschemeren daar een voetbalschool te willen. Sommige uitspraken op de persconferentie wekten de indruk dat de nieuwe machthebbers zich niet goed hadden voorbereid. Waar de samenleving naar smacht, na door zoveel stormen te zijn gegaan, is een eenduidig regeerprogramma waarvoor draagvlak intern en extern gezocht moet worden.

De grootste kans van slagen is het voeren van crisismanagement. Daarvoor is nodig het plaatsen op posten van personen die de vaardigheden en het inzicht hebben om het regeerprogramma uit te voeren. Conflicthantering is één van de voornaamste begrippen die nodig is om dwars door alle beleidsgebieden de regering ademruimte te geven de te verwachten storm aan wenselijkheden vanuit de samenleving het hoofd te bieden.

Het Covid-19-vraagstuk dat onmetelijke vormen aanneemt en een ernstige dreiging vormt voor de veiligheid is daar één van. Daarnaast staan ondernemingen en kleine zelfstandigen aan de rand van de afgrond door een sterk teruglopende economie, zijn er ernstige hiaten bij zwakke scholieren die een gigantische achterstand hebben opgelopen door Covid-19. Andere vraagstukken zijn de gevraagde verhoging van bus- en boottarieven, ontwaarding van de SRD vanwege de hoge koers wat zich vertaalt in buitensporig hoge prijzen. De armen worden armer, de werkloosheid groter en daarmee ontstaat een voedingsbodem voor toename van criminaliteit. Het tij moet in recordtijd worden gekeerd, want evenals Covid-19 hebben de overlevingskansen voor minstbedeelden 'code rood' al bereikt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina