Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Elke leugen vraagt om achterdocht

COLUMN: Elke leugen vraagt om achterdocht

03/06/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Elke leugen vraagt om achterdocht

Ivan Cairo  

“Laten wij elkaar beloven dat wij onze eenheid en verdraagzaamheid onder alle omstandigheden zullen beschermen, zullen hooghouden en de uitslag van de verkiezingen, welke die ook moge worden, als goede Surinamers zullen accepteren en respecteren!” Met deze woorden sloot president Desi Bouterse op 30 september vorig jaar zijn jaarrede in het parlement af. We zijn nu al tien dagen na de verkiezingen en de voorzitter van de NDP, tevens president, heeft nog niet geaccepteerd en gerespecteerd of aangegeven dat zijn partij op basis van de voorlopige uitslag de verkiezingen heeft verloren. In elke volwassen democratie feliciteert de verliezer op basis van de voorlopige uitslag direct de winnaar en erkent zijn verlies. Internationaal zijn daarvoor voorbeelden te over. Hier wacht de grote verliezer van dit jaar op de ‘officiële uitslag’ zeggen de mondstukken van de president en die van de voorzitter van de NDP. Het kan verkeren.

Intussen zien we een verontrustende Covid-19-situatie zich explosief aftekenen. De president heeft maandagavond verscherpte maatregelen afgekondigd. Waar ik eigenlijk een zakelijke, nationaal gerichte toespraak had verwacht, werd ik teleurgesteld door de verwijtende opmerking van het staatshoofd dat "individuen ons doelbewust, tegen alle regels in, in gevaar hebben gebracht". Was het niet deze zelfde persoon die na het afkondigen van maatregelen enkele weken geleden racete naar een konmakandra met jongeren te Flora en daar zijn eigen maatregelen met de voeten trad en in het kanaal kieperde waarlangs hij chillde? Efu yu no e span, san ede tra kondreman musu span? Dat was de boodschap die met dat gedrag was afgegeven.

Intussen wordt door sommigen ook geprobeerd om op een subtiele manier de recente golf van besmettingen te linken aan de verkiezingsdag en personen die illegaal vanuit Frans-Guyana zouden zijn gekomen of gebracht om te komen stemmen. Daarbij worden de VHP en Abop genoemd en circuleren zelfs voice-apps die de verdachtmaking/bewering moeten ondersteunen. Als we vanaf dag één goed hebben geluisterd naar dokter Cleo en crew, manifesteert het virus zich pas na tien tot veertien dagen. Vandaar dat een quarantaineperiode van veertien dagen in acht wordt genomen. Dat is ons uit ten treure in het hoofd gestampt vanaf 13 maart. Als nu plotseling de mensen die positief getest worden aan de verkiezingsdag gelinkt worden, mag dan de quarantaineperiode omlaag gebracht worden naar vijf of zes dagen? Zijn al de quarantainegasten van de afgelopen weken straal voor de gek gehouden en gepest met twee weken afzondering? Zo hebben zich de afgelopen dagen nog meer zaken voor gedaan waarvan ik me achter de oren moet krabben.

Op 31 mei heeft de voorzitter van het hoofdstembureau van Paramaribo een brief naar politieke partijen gestuurd met de mededeling dat "er een Covid besmette persoon gedurende meerdere dagen in 'NIS' aanwezig was". Mede vanwege deze ontwikkeling werd een rustdag ingelast, extra Covid-19-maatregelen zouden worden getroffen en de werkzaamheden zouden de dag daarna worden hervat. De pertinente informatie over een besmette persoon kon de voorzitter van het stembureau van geen enkele andere instantie hebben gekregen dan het Covid-19-managementteam dat over de informatie omtrent besmettingen en besmette personen beschikt. Verschillende journalisten zijn toen op onderzoek uit gegaan en allemaal vonden hetzelfde resultaat: tot op het moment dat de stembureauvoorzitter zijn brief uit de Anthony Nesty Sporthal liet vliegen was geen enkele tot dan bevestigd Covid-19 besmette persoon in de sporthal geweest. Daarom is later op de avond aan het Covid-19-team de vraag gesteld. Er kwam een zeer vaag en ontwijkend antwoord. Het correcte antwoord dat het team gewoon uit de mouw had moeten schudden, niet uit de duim zuigen, bleef echter uit. Eigenlijk zaten de mensen met een mond vol tanden. Wanneer een zeer waarschijnlijke leugen niet van jou is, weet je geen antwoord wanneer je vragen daarover krijgt.

Dinsdag is tijdens de update in de Congreshal opnieuw gevraagd naar de informatie welke besmette persoon in de sporthal heeft rondgewandeld. Opnieuw was het Covid-19-team in een lastig parket en kwam er een waterval aan woorden met wazige antwoorden. Er werd om de zaak heen gekletst met algemeenheden. Uiteindelijk kwam enige tijd later informatie binnen wie allemaal in hoogst besmette staat, vol coronavirussen in het bloed de boel in de sporthal in gevaar had gebracht. Echter de gevallen die werden genoemd waren als ik mij niet vergis, personen bij wie pas na zondag de besmetting is vastgesteld. Wanneer vanuit het managementteam quasi verontwaardigd gevraagd wordt af te stappen van het wantrouwen en achterdocht denk ik dat de mensen de hand in eigen boezem moeten steken. Don't try to cover someone else his ass. En aan de autoriteiten heb ik een nog leuker advies: vertel nooit een verifieerbare leugen.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina