Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Choennie: ‘Huidige situatie ‘zorgelijk’’

Choennie: ‘Huidige situatie ‘zorgelijk’’

29/05/2020 05:55 - Merredith Bruce

Choennie: ‘Huidige situatie ‘zorgelijk’’

 

PARAMARIBO - De situatie die zich nu voordoet rond het vaststellen van de verkiezingsresultaten, vindt bisschop Karel Choennie persoonlijk “zorgelijk en bedenkelijk”. Hij stelt dat er “voor het eerst in de geschiedenis” wordt getalmd met het bekendmaken van de uitslagen en ontkomt er niet aan om op te merken dat er “bewust” een situatie van chaos wordt gecreëerd waardoor “onzekerheid” kan ontstaan.

De kerkelijke organisaties - het Comité Christelijke Kerken, de Interreligieuze Raad in Suriname en het Platform Christelijke leiders - hadden actoren opgeroepen om te garanderen dat rust en harmonie in het land - zowel in aanloop naar als na afloop van de verkiezingen ongeacht de uitslag - wordt gewaarborgd. Sprekend op persoonlijke titel noemt hij het "vreemd" dat de president in zijn hoedanigheid als NDP-voorzitter om een hertelling vraagt. "Ik zou echt niet weten waarom dat moet. Er zijn foto's van de processen-verbaal opgestuurd naar het OKB.". Hij neemt ook mee dat het stembureaupersoneel meer uit aanhangers van de regerende partij bestond.

De wijze waarop partijen en politici campagne hebben gevoerd naar de verkiezingen toe, is op enkele incidenten na tamelijk goed verlopen. Deze conclusie trekt Choennie nadat hij het rijtje van gedragscodes heeft afgelopen die enkele weken vóór de verkiezingen door de drie kerkelijke organisaties waren uitgevaardigd, voor een rustig en ordelijk verloop van de periode vóór, tijdens en na de verkiezingen.

Als één van de incidenten noemt Choennie een "onsmakelijke" afbeelding waarmee een kandidaat van Strei! werd gepromoot. Daarop was te zien het kruisbeeld van Jezus en de tekst 'Want Jezus doet al tien jaar niks'. "Dat was echt beledigend." Hoewel partijvoorzitter Maisha Neus zich hierover had uitgesproken, vindt de geestelijke dat zij niet in voldoende mate afstand heeft genomen van de afbeelding en deze evenzo niet in voldoende mate heeft gecorrigeerd. Een beroep was gedaan op politieke leiders en partijen om zich te onthouden van het direct dan wel indirect aanzetten tot etnische en religieuze verdeeldheid, inclusief het gebruik van denigrerende verwijzingen naar etnische en/of religieuze kenmerken van tegenstanders en medeburgers.

Een andere oproep was om zich te onthouden van het toebrengen van directe en indirecte materiële en immateriële schade aan politieke tegenstanders. Echter, er werden partijvlaggen verwijderd of promovoertuigen beschadigd. Het geval waarbij VHP-kandidaat Soeshma Bahadoer was geïntimideerd en bedreigd door een man om een banner van haar te verwijderen, is met een sisser afgelopen: de belager bood zijn verontschuldigingen later aan en Bahadoer trok de aangifte bij de politie in. Choennie spreekt dit goed. Hij constateert verder dat de verkiezingsdag vreedzaam is verlopen.

Terugkijkend op het inhoudelijke van de campagne zelf, constateert hij dat er niet altijd eerlijkheid en/of openheid was in toespraken en onderlinge discussies, ook een van de zaken waar de kerkelijke organisaties om hadden gevraagd. De geestelijke merkt dat partijleden zich veelal vasthouden aan de partijlijn en daarvan niet afwijken, wat de openheid en eerlijkheid van de discussie kan beïnvloeden.

Choennie zegt verder dat hij de presentatie van duidelijk uitgewerkte constructieve ideeën en plannen voor de toekomst van het land heeft gemist. Voorts had hij ook meer discussie gehoord over mensenrechten, de democratische rechtsstaat, volksgezondheid en het milieu, net zoals er een economisch debat is geweest. Aan politici was ook gevraagd om zich in hun campagne op voornoemde zaken toe te leggen. "Het grootste punt van kritiek is dat wij keuzes maken op grond van partijprogramma's en dan moeten we daar gedetailleerder over in discussie gaan." De geestelijke merkt dat we "gelukkig" bespaard zijn gebleven van een heleboel dingen en denkt dat dit te maken kan hebben met het feit dat de campagne door de covid-maatregelen op een andere wijze is gevoerd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina