Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hertelling stembureau 168 in Paramaribo

Hertelling stembureau 168 in Paramaribo

27/05/2020 16:54 - Ivan Cairo

De in oranje kleding gestoken personen (rechtsboven) moesten zich van de reling verwijderen.

De in oranje kleding gestoken personen (rechtsboven) moesten zich van de reling verwijderen. Foto: Ivan Cairo  

PARAMARIBO - Na afstemming met het Onafhankelijk Kiesbureau en internationale waarnemers heeft het hoofdstembureau Paramaribo zojuist besloten tot hertelling van de stemmen die maandag zijn uitgebracht op stembureau 168. Dat is in de Anthony Nesty Sporthal bekendgemaakt door Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo. Het proces-verbaal blijkt niet in orde te zijn.

De verwerking van de verkiezingsresultaten van kiesdistrict Paramaribo was in volle gang toen de onregelmatigheid werd ontdekt. "Het proces-verbaal is niet wat het wezen moet. DNA ontbreekt en rr is niet goed. Dus wij gaan ze vragen om onder toezicht van u allemaal opnieuw te tellen", hield Nerkust het publiek voor. Na assistentie te hebben gekregen van een cameraploeg van Trishul TV, zodat de handelingen op videoscherm konden worden geprojecteerd, zal een aanvang worden gemaakt met de hertelling.

Kort daarvoor had Nerkust gedreigd een deel van het publiek in de Anthony Nesty Sporthal te zullen verwijderden. Door personen in een sectie van de tribune waar in NPS-tenue gestoken mensen zaten werden foto's gemaakt van en ingezoomd op de documenten die het stembureaupersoneel opmaakten. Naar verluidt zouden sommige foto's op sociale media zijn gepost. Nerkust riep de mensen op dat na te laten, omdat de foto's die verspreid werden een vertekend beeld konden geven en onnodig voor onrust zou kunnen zorgen. "Ik doe een dringend beroep op u om dat niet te doen, omdat u het werk bemoeilijkt en zaken uit hun context gehaald kunnen worden", aldus de stembureauvoorzitter.

Nerkust hield de mensen voor dat indien geen gehoor zou worden gegeven aan de oproep hij hun zou laten verwijderen. Ook in een sectie pal boven de stembureaumedewerkers waar mensen gestoken in oranje t-shirts zaten werden enige tijd later foto's geschoten wat tot protesten vanuit de sectie waar NDP'ers zaten leidde. Niet lang daarna verzocht Nerkust het publiek in de sporthal om zich enkele stoelrijen naar achteren te verplaatsen, zodat het personeel ongestoord verder kon werken. In de sporthal zijn enkele honderden aanhangers van de verschillende politieke partijen aanwezig om de werkzaamheden van het stembureau te volgen.

De processen-verbaal van de 274 stembureaus van kiesdistrict Paramaribo worden nog verwerkt. Omstreeks half drie 's middags werd een aanvang gemaakt met de controle en het invoeren van de gegevens. De verwachting is dat dit nog zeker twee tot drie uren zal doorgaan. Zodra alle gegevens in de computer zijn ingevoerd zal een aanvang worden gemaakt met het oplezen van de processen-verbaal waarin de resultaten van de verschillende stembureaus zijn vastgelegd. Bij de verkiezingen van maandag waren er landelijk meer dan zeshonderd stembureaus.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina