Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Waarschuwing nieuwe machthebbers

COMMENTAAR: Waarschuwing nieuwe machthebbers

27/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Waarschuwing nieuwe machthebbers

 

DE VHP BEHAALDE een (voorlopige) eclatante overwinning bij de verkiezingen. De nieuwe regering wacht een moeilijke taak: alles wat ontspoord is weer op de rails brengen en perspectieven bieden aan de zwaar op de proef gestelde burgers.

Dat is een buitengewoon grote uitdaging, waar niet lichtvaardig over gedacht moet worden. Deze opvatting heeft de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname Winston Ramautarsing tijdens televisiedebatten regelmatig herhaald. Hij waarschuwde voor een te groot optimisme van de zijde van nieuwe machthebbers voor de oplossing van fundamentele vraagstukken.

De weg naar de verkiezingen was bezaaid met hobbels. Politieke partijen hebben vindingrijkheid getoond in hun campagnevoering, voorzover daarvan gesproken kan worden. In het verlengde daarvan voelden de organisatoren de hete adem van waakzame propagandisten en personen van het Anti-fraudeplatform in hun nek.

Al in een vroeg stadium zijn gevoelige fouten aan het licht gebracht. Ter voorkoming van herhaling zullen analyses gemaakt moeten worden van de gesignaleerde misslagen om vast te stellen of het gaat om moedwillige fouten of slordigheiden. Afgestapt moet worden van de dooddoener dat waar gewerkt wordt, fouten worden gemaakt. Dat kan, maar het belang van verkiezingen is te groot om zaken af te doen met een sissertje.

Afgezien van blunders door de verkiezingsorganisatie hebben politieke partijen en kiesgerechtigden zich vrij goed door het proces heen geslagen. Enkele uitzonderingen daargelaten, hebben de kiezers en werkers van de politieke partijen en de overheid, zich voorbeeldig gedragen zodat uitspattingen zijn uitgebleven. Dat waren Surinamers verplicht aan hun eervolle status, ongeregeldheden te voorkomen, in tegenstelling tot sommige landen in de wereld waar het kommer en kwel is.

Het lijkt dat op verkiezingsdag de voorafgaande vijandigheden zijn vergeten, Er heerst een groot gevoel van saamhorigheid tussen propagandisten van uiteenlopende partijen bij de stembureaus. Dat is al zo sinds voorgaande verkiezingen. De verkiezingsstrijd is gestreden, de kaarten zijn geschud, maar nu pas begint het echte werk. Het begint al bij de formering van een stabiele coalitie. De tweede horde is het plaatsen van de juiste verantwoordelijke mensen in het ministersteam. Slechte communicatie met de gemeenschap en gebrek aan openheid zijn valkuilen die menig regeerteam de das hebben omgedaan.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina