Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Eerste stap

COLUMN: Eerste stap

27/05/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Eerste stap

Ivan Cairo  

De verkiezingen zijn achter de rug. De strijd is gestreden, het electoraat heeft gesproken. De officiële uitslag is nog niet vastgesteld, maar er tekent zich een bepaald politiek resultaat af en als samenleving gaan we zeker nog enkele spannende weken tegemoet. Op de verkiezingsdag hebben zich geen noemenswaardige calamiteiten of schermutselingen voorgedaan, waardoor de stembusgang als vreedzaam aangemerkt mag worden. Opnieuw verdient de Surinaamse samenleving een pluimpje hiervoor.

Volgens de voorlopige uitslagen ziet het resultaat er voor de VHP goed uit en slecht voor de NDP, die zeer waarschijnlijk haar parlementaire meerderheid zal verliezen. Voor de VHP is de uitslag nu al een historische, omdat ze een stap heeft gezet om van haar etnische hebi af te komen. Een voorlopige analyse zonder over de detailcijfers te beschikken wijst uit dat niet alleen hindostanen op deze partij hebben gestemd. Het argument van sommigen dat in overwegend hindostaanse gebieden zoals Wanica, Nickerie en Saramacca parlementszetels zijn gemaakt, is goedkoop en snijdt geen enkel hout.

De hindostaanse groep is rond de 28 procent van de Surinaamse samenleving. Dus, zelfs wanneer alleen alle hindostaanse kiesgerechtigden massaal op de VHP zouden hebben gestemd zou de partij het huidig verkiezingsresultaat niet hebben gerealiseerd. Conclusie: veel kiezers uit andere etnische bevolkingsgroepen hebben ook op de VHP gestemd. Dat geeft hoop voor de toekomst. Het zal de komende periode van de leiding van de partij afhangen of het succes een duurzaam en permament karakter krijgt waardoor de VHP zich met recht een nationale partij zal mogen noemen.

Dat kan door niet alleen een multi-etnische fanbase of kiezersbestand te hebben, maar ook door in de structuren van de partij op belangrijke of cruciale posities waar het er toe doet niet-hindostanen te plaatsen. Het wordt geen makkelijke job voor de partijleiding die zeker op enige weerstand zal stuiten. Met figuranten alleen zal het niet lukken om de VHP te maken tot een multi-etnische politieke organisatie. Precies zoals wij de NPS na 73 jaar nog steeds geen hindostaan, chinees, of javaan als voorzitter hebben zien kiezen zal het nog enige tijd duren voordat bij de VHP een niet-hindostaan als leider zal worden gekozen.

Erevoorzitter Ramdien Sardjoe merkte terecht op dat etniciteit of een bepaalde culturele achtergrond van een (politieke) organisatie geen enkel probleem mag zijn. Het wordt pas een probleem wanneer, zoals Sardjoe aangeeft, etniciteit omslaat tot racisme. Daar moet ten alle tijden voor gewaakt worden en heeft de VHP-top nu ook de moeilijke taak om personen uit de andere bevolkingsgroepen die zich bij de partij hebben aangesloten, zich thuis te laten voelen door ze een gelijkwaardige behandeling te geven als de hindostanen in de organisatie. Pas dan zal het succes van maandag in 'klinkende munt' kunnen worden omgezet.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina