Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Aanplakken processen-verbaal uitgebleven

Aanplakken processen-verbaal uitgebleven

26/05/2020 21:52 - Van onze redactie

Aanplakken processen-verbaal uitgebleven

 

PARAMARIBO - Het Anti-Fraudeplatform, dat bestaat uit de politieke partijen VHP, NPS, PL, Abop, DOE, Palu, DA '91, DNL, Strei!, PRO, A-20, SPA, heeft in een schrijven dinsdag aan de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zijn misnoegen geuit over het verloop van de verkiezingsdag op 25 mei. Zo zou niet bij alle stembureaus het afschrift van het proces-verbaal zijn aangeplakt

Het Anti-Fraudeplatform geeft aan "ernstig verontwaardigd" te zijn over het feit dat "een aanzienlijk aantal" stembureaus hebben "nagelaten of zelfs geweigerd" het afschrift van het proces-verbaal van de gehouden stemming direct aan te plakken. Daarmee zou het resultaat leesbaar en zichtbaar zijn voor alle belangstellenden, inclusief politieke waarnemers.

Het orgaan maakt er ook melding van dat personeel van stembureaus hebben geweigerd bezwaren die werden ingediend door aanwezige politieke waarnemers conform het Kiesbesluit aan te nemen en mee te nemen in hun proces-verbaal. "Wij wijzen u erop dat de stembureaus die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, in strijd hebben gehandeld met de Kiesregeling."

Het Centraal Hoofdstembureau wordt gevraagd "dringend" te bewerkstelligen dat "per direct" alle processen-verbaal van de kiesdistricten worden aangeplakt op de hoofdstembureaus. "Daarnaast is het dringend vereist de politieke waarnemers alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te tekenen indien zij dat wenselijk achten, conform hun rechten daartoe zoals vastgelegd in de Kiesregeling."

Het Anti-Fraudeplatform doet een dringend beroep op het CHS om de genoemde wettelijke bepaling correct na te leven, "zoals dat verwacht kan worden van een land waar goed en behoorlijk bestuur onderdeel zijn van onze democratie". De brief is ook verstuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Nationaal Waarnemingsinstituut Suriname, de waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten en Caricom en de media

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina