Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Zwaar hoofd

COMMENTAAR: Zwaar hoofd

20/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Zwaar hoofd

 

OP SOCIALE MEDIA en televisie worden kiezers bedolven onder propaganda, waarmee partijen proberen in deze laatste spurt, zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen. Deze manier van campagnevoeren is een noodgreep, omdat partijen door de coronamaatregelen, voornamelijk social distancing en ‘samenscholen’, de gebruikelijke ‘wijkvergaderingen’ en massameetings niet kunnen houden. In de gewijzigde campagnevoering wordt aan een belangrijk onderdeel geen aandacht besteed: het voorkomen van ongeldige stemmen.

Dit is een fenomeen dat zich bij elke verkiezing voordoet. De kiezer moet geleerd worden hoe te stemmen om te voorkomen dat zijn of haar stembiljet ongeldig wordt verklaard. Bij nagenoeg alle verkiezingen komt een groot aantal ongeldige stemmen uit de bus, een niet te verwaarlozen feit omdat partijen hierdoor stemmen mislopen en daarmee zetels.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken deed Stichting Wetenschappelijke Informatie onderzoek in acht kiesdistricten rond de verkiezingen op 25 mei 2010. Doel hiervan was het aantal ongeldige stemmen te verminderen. In dat verkiezingsjaar had Sipaliwini het hoogste percentage ongeldige stemmen. Op DNA-niveau was het aantal ongeldige stemmen ook teleurstellend. Bij de ressortraadsverkiezingen in 2010 zijn Nickerie, Brokopondo, Saramacca en Wanica slecht uit de bus gekomen.

Het meest voorkomende type ongeldige stemmen is dat meer vakjes rood worden ingekleurd dan er zetels beschikbaar zijn in het betreffende ressort. Een andere issue is voor een niet onaanzienlijk deel blanco formulieren in de bus stoppen, kruisjes en strepen op het formulier plaatsen.

Zonder gedegen instructies, kan het wel een heksentoer zijn feilloos in te kleuren. Als er niets ernstigs aan de hand was zouden er niet zoveel ongeldige stemmen worden genoteerd. Over het bestaan van blauwe en witte biljetten is weleens op tv melding gemaakt. De visualisatie van de positie van de partijen en kandidaten op het biljet wordt daarbij niet betrokken.

Sedert de introductie van het systeem van ressortvertegenwoordiging kan een juiste oriëntatie op de hedendaagse stembiljetten blijkbaar voor 'simpele geesten' een moeilijke klus zijn. Politieke partijen zijn er - mogelijk door de coronacrisis - niet in geslaagd optimaal te communiceren met de kiezer op het stuk van waar zij op moeten letten om een stembiljet feilloos in te vullen.

Op de keper beschouwd ligt de informatieverstrekking over het juiste stemgedrag van de kiezer in hoofdzaak bij de partijen. Kandidaat-ressortraadsleden doen er goed aan in hun ressort de kiezers juist voor te lichten. Alles wordt aan het toeval overgelaten, nieuwsbrieven, pamfletten, massameetings en huis-aan-huisbezoeken zijn uit het 'straatbeeld' verdwenen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina