Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Parlement wijst vordering OM tegen Hoefdraad af

Parlement wijst vordering OM tegen Hoefdraad af

19/05/2020 08:03 - Ivan Cairo

Coalitieleden stemmen tegen. Financiënminister Gillmore Hoefdraad staat weer in het krijt bij de coalitieleden. Nadat hij door hen in februari een motie van wantrouwen overleefde, zorgde de hondstrouwe coalitie er dinsdagochtend voor dat de bewindsman niet strafrechtelijk wordt vervolgd.

Coalitieleden stemmen tegen. Financiënminister Gillmore Hoefdraad staat weer in het krijt bij de coalitieleden. Nadat hij door hen in februari een motie van wantrouwen overleefde, zorgde de hondstrouwe coalitie er dinsdagochtend voor dat de bewindsman niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Foto: Beeld DNA  

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) heeft dinsdagochtend iets na één uur de vordering van het Openbaar Ministerie (OM) afgewezen om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën wegens ambtsmisdrijven in staat van beschuldiging te stellen. De stemverhouding was veertien vóór en 28 tegen.

Aan het einde van de vergadering merkte parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons op dat het geen "makkelijk besluit" was dat het parlement heeft genomen, maar het was een grondwettelijke taak die het college heeft moeten verrichten. Op basis van het besluit van DNA kan Hoefdraad voorlopig niet strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens het OM heeft hij elf strafbare feiten gepleegd.

Tijdens de vergadering wees Geerlings-Simons er verschillende keren op dat de wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers, geen makkelijke is voor DNA om mee te werken, omdat daarin tegenstrijdige bevoegdheden zijn opgenomen. Zo stelt de wet dat het parlement niet de aanklacht inhoudelijk beoordeelt maar slechts dient vast te stellen of vervolging van een politieke ambtsdrager in algemeen belang is of niet en daarover een besluit neemt.

Zonder inhoudelijk in te gaan op een onderhavige kwestie is het voor assembleeleden moeilijk om blindelings een mening te formuleren, werd gesteld. Al vroeg tijdens het openbaar debat dat maandagmiddag begon, was duidelijk wat de uitkomst van de vergadering zou zijn.

Sprekers van de coalitie gaven stuk voor stuk aan geen voorstander te zijn van vervolging van de bewindsman, omdat dit niet in het algemeen belang zou zijn. Hoefdraad heeft volgens hen niet gestolen of staatsmiddelen te eigen bate aangewend. Hij heeft, door out of the box te denken, de staatshuishouding draaiende weten te houden en ervoor gezorgd dat de economie niet in elkaar is geklapt.

Oppositieleden toonden zich voorstander van verder onderzoek en vervolging. Zij stelden zich op het standpunt dat het OM, de rechterlijke macht, de meest gerede instantie is die kan oordelen of de bewindsman zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten waar het OM hem van verdenkt.

Vervolging zou niet alleen in algemeen belang zijn, maar ook in het belang van Hoefdraad zelf, vinden de oppositieleden. Ten overstaan van de onafhankelijke rechter zou hij zijn onschuld zou kunnen bepleiten of bewijzen, mocht het onderzoek resulteren in een rechtszaak.

Volgens coalitieleden zou er sprake zijn van een door politieke motieven ingegeven vervolging door procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Echter, VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi wees het parlement erop dat niet politici de zaak tegen Hoefdraad zijn begonnen.

De minister zelf heeft instructies gegeven om een strafrechtelijk onderzoek te doen naar malversaties bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), die vermoedelijk zijn gepleegd door toenmalig governor Robert van Trikt. De aangifte tegen Van Trikt is gedaan door toenmalig president-commissaris Vijai Kirpalani en drie directieleden van de bank. Uit het politieonderzoek dat is gedaan kwamen behalve Van Trikt diens zakenpartner Ashween Angnoe en Hoefdraad naar boven drijven.

Slechts enkele parlementariërs zijn zakelijk ingegaan op de materie. Op sommige momenten raakten de gemoederen zeer verhit door venijnige of beledigende uitspraken die over en weer werden gedaan door coalitie- en oppositieleden.

VHP-fractielid Mahinder Jogi werd tijdens zijn spreekbeurt het woord ontnomen, nadat hij een grove, beledigende uitlating naar het hoofd van coalitielid Sylvana Afonsoewa (NDP) had geslingerd. In eerste instantie nam hij de grievende uitlating terug, maar hij herhaalde vrijwel onmiddellijk daarna de belediging, ondanks een waarschuwing van de voorzitter. Toen hij weigerde naar zijn zitplaats terug te keren werd de hulp van de politie ingeroepen om Jogi uit de vergaderzaal te zetten.

Volgens NDP-fractieleider Amzad Abdoel en fractiegenoten ontbraken in het dossier dat de pg naar het parlement heeft opgestuurd belangrijke documenten zoals processen-verbaal die de onschuld van Hoefdraad zouden kunnen aantonen. Waren alle relevante documenten naar het parlement gestuurd zou dat een ander beeld van de zaak hebben kunnen scheppen en de beeldvorming van het parlement en de publieke opinie anders kunnen beïnvloeden, aldus de coalitie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina