Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuw op de lijst: Ryan Nannan

Nieuw op de lijst: Ryan Nannan

19/05/2020 20:00 - Naomi Hoever

Nieuw op de lijst: Ryan Nannan

Foto: Ryan Nannan  

In de rubriek 'Nieuw op de lijst' belicht de Ware Tijd tot aan de verkiezingen van 25 mei zoveel mogelijk nieuwe kandidaten van verschillende politieke partijen. Personen die nooit eerder op de DNA-lijst hebben gestaan, worden in deze rubriek aan de kiezers voorgesteld in een interview. De kandidaat dinsdag is Ryan Nannan van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP). Hij is kandidaat nummer 10 op de lijst in Paramaribo.

Wie is Ryan Nannan?

"Ik ben 39 jaar en getrouwd met Gracia Ori."

Wat is uw opleidingsniveau?

"Ik ben academisch opgeleid en ben in 2009 gepromoveerd tot doctor in de 'process and energy technology' aan de Technische Universiteit Delft met vermelding cum laude."

Wat is uw achtergrond (werk)?

"Op het professionele vlak ben ik wetenschapper aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ik ben sinds 2015 decaan van de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Ik ben voorts hoofddocent werktuigbouwkunde, waarbij ik voornamelijk de proces- en energietechnologische vakken verzorg. Daarnaast coördineer ik mede de Master of Science-opleiding Renewable Energy."

Hoelang bent u al politiek actief?

"Ik ben de VHP voor het eerst binnengestapt als kadertrainee (2000-2001) en heb toen alle aangeboden trainingen gevolgd. Van 2003 tot 2015 ben ik inactief geweest vanwege mijn vervolgstudie in Nederland. Sinds 2015, doch in het bijzonder vanaf 2019, begon ik weer actief bij de VHP. Sinds 2000 heb ik altijd voor de VHP gestemd, omdat mijn kernwaarden overeenkomen met die van de partij."

Waarom heeft u voor de VHP gekozen?

"De visie van de partij voor een faciliterende overheid in plaats van een volledig uitvoerende overheid spreekt me aan, alsook zaken als het creëren van a level playing field  tussen bedrijven, overheid en andere belanghebbenden. Bovenal is de VHP een democratische partij die doet aan zelfreflectie en zich bijstuurt/verandert wanneer nodig."

Waarom zou de kiezer op u moeten stemmen?

"Ik ben empathisch, luister aandachtig, weeg belangen en risico's af, kan nuanceren en relativeren, blijf leren en weet wat ik weet en niet weet (wijsheid geeft kracht!), heb gevoel voor rechtvaardigheid en doe aan zelfreflectie."

Indien u wordt gekozen waarvoor zal u zich sterk maken?

"Effectief en prospectief onderwijs door volledige herinrichting van het onderwijs gebaseerd op zelfsturing en aandacht voor digitale geletterdheid. Vroeg starten met 'Stem'-onderwijs, talentscouting en ontwikkeling. Technische en technologische beroepen aantrekkelijk maken. Verbetering van de aansluiting tussen vwo en wetenschappelijk onderwijs. Nieuwe onderwijsprogramma's ontwikkelen voor de toekomst met inachtneming van de olie-inkomsten."

Bent u eens in aanraking gekomen met de politie?

"Ik heb geen veroordeling op mijn naam staan; ik heb enkele snelheidsovertredingen gepleegd waarvoor ik ben beboet.

Wat is uw maatschappijvisie?

"Actieve, kritische burgers vormen die in staat zijn om op basis van gecreëerde sociale en economische omstandigheden, door scholing, invulling te kunnen geven aan de eigen ontwikkelingsdoelen en ambitie en dat zij voor die vlijt naar voldoening worden beloond in materiële en immateriële zin. Dat burgers doordrongen zijn van gemeenschappelijke waarden en normen die ons binden, democratie, vrijheid en de rechtstaat belangrijk vinden en elkaars cultuur kennen en individuele keuzes in de inrichting van hun leven respecteren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina