Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Werknemers gebeten hond

COMMENTAAR: Werknemers gebeten hond

14/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Werknemers gebeten hond

 

DE BEER IS los binnen de vakbeweging. Vakcentrale C-47 die de grootste groep particuliere werknemers vertegenwoordigt, is niet gekend in het akkoord voor belastingverlichtende maatregelen dat recent is bereikt door de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en de regering. C-47 wijst het akkoord af en zegt zelf weer te zullen onderhandelen met de overheid.

Niet onbelangrijk is het bezwaar van C-47-voorzitter Robby Berenstein dat Armand Zunder, voorzitter van de vakcentrale Progressieve Werknemersorganisatie (PWO) binnen Ravaksur ook belastingdirecteur is. Dat is - zo gek als het leest - kennelijk wel mogelijk in Suriname. Trouwens, het akkoord dat met de overheid is bereikt, is voor slechts zes maanden geldig, omdat kennelijk gewerkt wordt aan de invoering van Belasting Toegevoegde Waarde (btw).

Vakbonden en de bundeling in vakcentrales zijn opgericht om werknemers te vertegenwoordigen. Maar omdat Robby Berenstein namens C-47 had gezegd niet achter de benoeming te staan van Zunder tot governor van de Centrale Bank van Suriname, kwam er een breuk in Ravaksur, waarin ook de PWO van Zunder zit. C-47 werd de wacht aangezegd. Gevolg: een verdeelde vakbeweging en een open vuist.

Voor de rol die Zunder speelde in dit geheel is hij naar verluidt beloond en benoemd tot belastingdirecteur. En voilà! Het akkoord met Ravaksur was een feit. Echter, de naderende verkiezingen en het feit dat de overeenkomst slechts geldt voor een halfjaar doen vermoeden dat deze 'wapenfeiten' die Zunder heeft behaald, een doekje voor het bloeden zijn. De gebeten hond is volgens Berenstein de werknemer, want zonder op de inhoud van het akkoord in te gaan, geeft hij wel aan dat het ver afwijkt van het voorstel dat C-47 in de toenmalige Ravaksur had opgesteld.

Toegegeven: het is nu wel opportuun dat Berenstein als voormalig trekker van Ravaksur de andere bonden in de bundeling, op de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) na, zwak noemt. Ook is eerder aangegeven dat de participatie van de CLO zwak is sinds 2010. Dat komt kennelijk omdat het politiek gezien niet in het straatje van CLO-voorzitter Ronald Hooghart past om tegenstand te bieden tegen de regering waaraan de CLO via het parlement haar zegen geeft.

Toen C-47 nog de trekker was binnen Ravaksur, gaf Berenstein daar geen ruchtbaarheid aan. Terwijl het werken aan een overall sterke vertegenwoordiging de 'overname' door Zunder niet zo makkelijk zou laten gaan. Desalniettemin kan wat nu gebeurt niet. Het belangrijkste belang, namelijk dat van de werknemers, is niet gediend bij deze politieke steekspelletjes. Een klap betekent dat voor de verworven rechten van vakbonden wereldwijd.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina