Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ravaksur wil vervanging loonbelasting door btw

Ravaksur wil vervanging loonbelasting door btw

13/05/2020 08:08 - Ivan Cairo en Jason Pinas

Errol Snijders van Ravaksur (l) zei dinsdag dat de bredere schouders de zwaardere lasten moeten dragen.

Errol Snijders van Ravaksur (l) zei dinsdag dat de bredere schouders de zwaardere lasten moeten dragen. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het belastingstelsel moet op de schop. Zodanig dat de scheve verhoudingen worden rechtgetrokken, vermogenden meer aan de staatskas gaan bijdragen en prijsopdrijving hard wordt aangepakt. Loontrekkers moeten er financieel beter van worden. Dat kwam dinsdag naar voren tijdens een persconferentie van de Raad voor Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), waarbij mededelingen werden gedaan over het resultaat van de bespreking van 3 mei met de minister van Financiën.

De vakbondsoverkoepeling is voorstander van volledige afschaffing van de loonbelasting. Daarvoor in de plaats moet de belasting toegevoegde waarde (btw) komen die de overheid vele malen meer zal opleveren. De ruim 40 procent van het salaris die loontrekkers nu moeten afdragen aan de fiscus is veel te hoog, vindt Ravaksur-presidiumlid Errol Snijders.

Met cijfers onderbouwde hij dat het bedrag dat met vermogensbelasting in staatskas is gevloeid in het niet valt bij het gigantische bedrag dat burgers in loondienst aan loonbelasting hebben betaald. Hierin moet verandering komen, vindt de overkoepeling. Voorgesteld wordt om de wetgeving zodanig aan te passen dat de overheid meer ontvangt aan vermogens- en onroerendgoedbelasting.

De job van de vakbeweging is volgens Snijders "de scheve verhouding weg te maken samen met de regering en het parlement". De ontwerpwet op btw moet uit de kast worden gehaald en milieubelasting moet worden geïntroduceerd. Omdat de btw een verbruiksbelasting is, zal iedereen in de formele of informele economie deze moeten betalen, wat volgens Ravaksur rechtvaardiger is.

Een groot deel van het financieringsprobleem bij de overheid kan, aldus Snijders, opgelost worden "als iedereen naar vermogen bijdraagt". De bredere schouders zullen ook de zwaardere lasten moeten dragen. De verhoging van de sociale uitkeringen die Financiënminister Gillmore Hoefdraad maandag heeft aangekondigd, is mede het resultaat van onderhandelingen met Ravaksur. De organisatie ziet de maatregel als "een voorlopige oplossing".

Met Financiën is afgesproken dat de gesprekken worden voortgezet om uiteindelijk te komen tot een voor loontrekkers betere en definitieve belastingstructuur. Ravaksur zal zich er ook voor inzetten dat de verhoging van de sociale uitkeringen niet wordt teruggedraaid na de zes maanden die de regering genoemd heeft, omdat de vakbeweging er volgens Snijders baat bij heeft. "Wij moeten leven met het principe van het verworven recht."

Daarnaast zal het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme hard moeten optreden tegen winkels en bedrijven die worden betrapt op prijsopdrijving. Deze zaken moeten worden gesloten, vindt Snijders. Liberalisering van de economie is volgens hem geen vrijbrief om aan ongebreidelde prijsopdrijving te doen.

Vakcentrale C- 47 zal niet akkoord gaan met belastingsverlichtende maatregelen die tussen Ravaksur en de regering zijn afgesproken. Volgens C-47 voorzitter Robby Berenstein is zijn organisatie niet betrokken geweest bij de onderhandelingen. "Nadat we ons standpunt over de benoeming van Armand Zunder tot governor van de Centrale Bank hadden bekendgemaakt, hebben ze ons verder uitgesloten. Den man naki unu puru."

Berenstein stelt dat er niet veel is overgebleven van het oorspronkelijke pakket dat Ravaksur had voorgesteld. "Het is in verhouding absoluut niet wat men had gevraagd." In overleg met de bonden van C-47 is het besluit genomen niet akkoord te gaan met wat nu is overeengekomen. "We hebben begrepen dat ze nu klaar zijn met de onderhandelingen. Ik weet niet wat het resultaat is, maar wij staan nog steeds achter ons voorstel."

Berenstein zegt dat C-47 een heel grote organisatie is en zich daarom niet zal laten leiden door vakbondsleiders met een dubbele agenda. "Die mensen kunnen niet voor ons praten. Zunder met zeven bonden en de Moederbond die op sterven na dood is. Ze hebben een een-tweetje gespeeld met de regering, maar wij doen niet mee met die grappenmakerij."

De C-47-voorzitter plaatst ook vraagtekens bij de rol die Zunder had bij de besprekingen nu hij benoemd is als directeur der Belastingen. "Plotseling zit hij aan de andere kant van de tafel. Dat is ook reden voor ons om te zeggen dat hij ons niet kan vertegenwoordigen." Berenstein, die praat over belangenverstrengeling, maakt zich nu op om samen met andere organisaties, waaronder de FAL, weer te gaan onderhandelen over verlichting van de belastingsdruk.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina