Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Hulp

COMMENTAAR: Hulp

09/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Hulp

 

VRIJDAG PRECIES EEN maand geleden keurde De Nationale Assemblee de wet Uitzonderingstoestand goed. De regering, coalitie en een deel van de oppositie vonden het nodig om de maatregelen die getroffen moeten worden om Suriname Covid-19-vrij te maken en nu te houden door te voeren. Dat is aardig gelukt, althans als we mogen afgaan op de 532 mensen die zijn getest. Op een bevolking van ruim een half miljoen is dat niet veel.

Maar dat terzijde. De wet was niet alleen nodig voor maatregelen om de gezondheidszorg te waarborgen. Ook de economie zou van een zekere ondergang worden gered. De regering kreeg daartoe een budget van SRD 400 miljoen. Zo een voorziening is niet meer dan logisch. Overal in de wereld springen regeringen in om de economie te ondersteunen in deze Covid-19-tijd, dus Suriname kan niet achterblijven.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft zich dan ook prima gekweten van haar taak. De organisatie heeft het voorwerk voor de regering gedaan door ondernemers die onder de vijftig mensen in dienst hebben met uitzondering van enkele categorieën te inventariseren en de regering advies te geven over de tegemoetkoming aan deze groep. Echter, het punt is dat bij de aanname van de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 er geen begroting is gepresenteerd over besteding van het geld. Het is daardoor koffiedik kijken wie wel en niet in aanmerking komt en hoe een eventuele compensatie zou kunnen geschieden.

Het advies van de KKF om een tegemoetkoming in belasting- en energiekorting gaat geen cash van de regering aftroggelen, maar ze zal wel moeten inspringen om de tekorten die dan ontstaan te dekken. De president heeft tijdens zijn toespraak op 6 april vanuit Saramacca aangekondigd dat de minister van Financiën drukdoende was een pakket en plan door te rekenen voor hulp aan behoeftigen. Op 24 april werd gesteld: "We zijn in afrondende fase." Helemaal een miskleun werd het nadat vicepresident Ashwin Adhin op vragen van de pers over deze maatregelen geen zinnig woord kon uitbrengen.

Vervolgens repte de president in zijn toespraak daarna met geen woord over de tegemoetkoming, maar wel dat hij de Marowijnerivier sluit. Daarmee is het beetje werk dat de bootsmannen die binnen de grenzen van die rivier van dorp tot dorp konden varen uit handen genomen. Het is duidelijk dat de behoefte aan een tegemoetkoming dringend is. Het is ook evident dat de bedrijven die zich hebben geregistreerd bij het KKF, die nodig hebben. Toch is de vraag wie een lans breekt voor al die mensen die tussen de mazen vallen en nergens geregistreerd staan.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina