Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • NII: 'Natuurreservaat niet in concessie weggegeven'

NII: Natuurreservaat niet in concessie weggegeven

08/05/2020 22:50 - Van onze redactie

De rotshaan, een van de talrijke vogelsoorten die in het Centraal Suriname Natuurreservaat voorkomen.

De rotshaan, een van de talrijke vogelsoorten die in het Centraal Suriname Natuurreservaat voorkomen. Foto: surinamebirds.nl  

PARAMARIBO - Het Centraal Suriname Natuur Reservaat (CSNR) is nimmer in concessie uitgegeven aan een buitenlands bedrijf of persoon noch op enigerlei wijze verkocht. Dat zegt het NII in een persbericht. De afgelopen dagen hebben milieubeweging 'Opete, Save Our Nature' alsook assembleelid Riad Nurmohamed in de media over deze kwestie opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.

Deze issue kwam aan het licht nadat het Openbaar Ministerie een onderzoeksdossier naar het parlement stuurde ter ondersteuning van een vordering om minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in staat van beschuldiging te stellen in verband met vermoedelijke malversaties die bij de Centrale Bank van Suriname zijn gepleegd.

In het dossier wordt verwezen naar briefwisseling tussen Hans Buysse van Clairfield International Benelux NV en een functionaris van het ministerie van Financiën over onderhandelingen van Financiën met een Amerikaanse bedrijf, The Intrinsic Value Exchange van Douglas Eger waarmee op 5 april 2019 een Letter of Intent zou zijn getekend om de intrinsieke waarde van het CSNR in contant kapitaal uitgekeerd te krijgen.

Het doel van dit project is om natuurlijke activa, een gezond ecosysteem van het regenwoud, om te zetten in financieel kapitaal dat kan worden gebruikt om de natuurlijke infrastructuur te beschermen en te herstellen en de overgang naar een duurzame, groene groei-economie te stimuleren, wordt op de website van het bedrijf gesteld.

NII stelt dat het CSNR beschermd grondgebied van Suriname is dat op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. "De overheid heeft dit nimmer in concessie gegeven aan de genoemde heer Eger noch aan diens bedrijf of bedrijven waarin hij direct of indirect participeert. Aan geen enkel bedrijf." De regering kwam er op een gegeven moment achter dat Eger in Suriname een bedrijf had opgericht, waarvan hij de enige bestuurder is.

"Opmerkelijk in dit verband is een bepaling in de statuten die inhouden dat deze vennootschap bij uitsluiting de concessierechten over het CSNR zal verwerven, beheren en voorts allerhande activiteiten hiermee zou kunnen ontplooien. Juist omdat de overheid zich hierin niet kon vinden heeft zij deze constructie resoluut van de hand gewezen", stelt NII.

Benadrukt wordt dat de overheid geen goedkeuring heeft gegeven aan concessie-overdrachten met betrekking tot CSNR, of de marketing van dit natuurreservaat, niettegenstaande de melding hieromtrent op de website van Eger. Hij handelt voor eigen rekening en risico en buiten medeweten van de overheid, wordt gemeld.

"Van een verkoop en geldelijke transactie is ook geen sprake. Als er geen financiële vergoeding is ontvangen, valt er begrijpelijk ook niets te traceren. Voor de waarde van het CSNR verwijst NII naar de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). De private sector-poot van de IDB heeft een studie bekostigd naar de waardering van het natuurreservaat.

"Zij hebben naderhand verklaard dat dit een innovatieve studie was over een potentieel nieuw activaproduct. Dit verzoek kwam niet van de overheid; de IDB heeft dit in haar eigen niet-gouvernementele structuur uitgezet en uitbesteed aan een particulier", aldus het persbericht van NII.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina