Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Kapitalisering Natuurreservaat

COMMENTAAR: Kapitalisering Natuurreservaat

08/05/2020 12:00

COMMENTAAR: Kapitalisering Natuurreservaat

 

EEN BEKEND SURINAAMS gezegde luidt: ‘San de na dungru sa kon na krin wan dey’. Vrij vertaald" ‘Wat in het duister is, zal ooit aan het licht komen’. Dat bleek onlangs het geval te zijn met een project waar de regering al enkele jaren aan werkt, maar voor zover bekend geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven. In alle ‘stilte’ wordt gewerkt aan het valideren van de waarde van alle natuurlijke hulpbronnen die in de grond en daarboven in het CSNR voorkomen om dit in klinkende munt uitbetaald te krijgen. Zo blijkt uit het onderzoeksrapport naar malversaties bij de Centrale Bank van Suriname. In een aantal pagina’s worden de besprekingen tussen verschillende betrokken personen beschreven.

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) is ook betrokken en verleent technische steun voor een bedrag van circa 1.8 miljoen US dollar. De voornaamste doelstelling heeft de IDB alsvolgt op haar website verwoord: 'The primary mission of the project is to value/price the natural assets of the CSNR and to convert this value to financial capital using the tools and exchange mechanism of IVE. These natural assets can be claims on benefit flows that produce private returns (e.g. water, genetic material, pharmaceutical, ecotourism), and public returns (e.g. carbon, biodiversity).

Uit de briefwisseling tussen betrokkenen blijkt dat er wordt onderhandeld met Intrinsic Value Exchange (IVE), een Amerikaanse organisatie waarmee op 5 april vorig jaar een intentieverklaring is getekend. Intussen blijkt dat zelfs het parlement niet op de hoogte was van het voornemen van de regering, terwijl recentelijk nog dagenlang in het college de Milieuraamwet werd behandeld en uiteindelijk goedgekeurd. Met geen woord heeft de regering over het voornoemd project gerept, terwijl het Centraal Suriname Natuurreservaat het grootste beschermde natuurgebied van Suriname is. Het staat zelfs op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Suriname heeft internationaal lof geoogst nadat president Jules Wijdenbosch het CSNR had ingesteld. Tot heden pronkt Suriname hiermee op internationale podia. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er met zo een belangrijk issue, zo geheimzinnig is omgesprongen. Terecht rijzen er nu vragen in de gemeenschap, bij milieubeschermingsorganisaties en zelfs bij assembleeleden over wat er aan de hand is. Welke andere landen hebben op basis van het systeem van IVE - een soort online effectenbeurs - al geld ontvangen voor validering van hun bos en andere natuurlijke rijkdommen en hoe wordt de waarde van het CSNR bepaald?

Hoe worden de gelden uitgekeerd en waarvoor mogen ze aangewend worden? Zijn bewoners in het CSNR en andere belanghebbenden geraadpleegd en hoe zullen de inkomsten hen ten goede komen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot het bedrag dat is goedgekeurd door de IDB? Zijn er consequenties voor de flora en fauna? Wie mag aandelen kopen en hoe zullen die verhandeld worden? Een belangrijke vraag is ook, wat er zal gebeuren met de talrijke medicinale planten in het bos en planten waarvan hun farmaceutische eigenschappen nog niet bekend zijn? Op wiens naam komen eventuele patenten te staan? De regering doet er goed aan de samenleving zo breedvoerig te informeren over voornoemd project.-.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina