Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Bestuur Adek wil nieuwe koers varen

Bestuur Adek wil nieuwe koers varen

05/05/2020 18:53 - Arjen Stikvoort

Bestuur Adek wil nieuwe koers varen

Eric Jagdew. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat bijna 52 jaar. Er wordt naar gestreefd meer mensen te laten promoveren, maar daarnaast is het volgens bestuursvoorzitter Eric Jagdew tijd om het instituut te moderniseren en verder te professionaliseren.

"We zullen in de komende decennia meer vooruit moeten denken en een duidelijkere visie moeten neerzetten." Hij stelt ook dat andere keuzes gemaakt moeten worden, maar voegt wel toe dat alles staat of valt met geld en goede HRM. "Wat doe je met het geld dat je ter beschikking hebt? Van de subsidies die je ontvangt gaat ruim 90 procent op aan personeelskosten."

Het slechte subsidiebetalingsbeleid van de overheid treft ook de universiteit. Van de SRD 257 miljoen waarop ze aanspraak maakte in 2019, is slechts SRD 117 miljoen betaald. "Het is zaak goed financieel beleid te voeren, zodat het geld efficiënt besteed wordt. Dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. We hebben bijna alle schulden en openstaande rekeningen ingelost."

Jagdew geeft aan dat de gebouwen een facelift, een opknap- en schilderbeurt, moeten krijgen. Ook moeten de niet voltooide gebouwen worden afgemaakt. "Daarnaast zullen we de lokalen beter moeten inzetten." Het benodigde geld komt voornamelijk uit eigen middelen zoals inschrijfgeld. Jagdew benadrukt dat de universiteit zich gesteund voelt door de regering, maar de aanpak om de infrastructuur weer op niveau te krijgen noemt hij een uitdaging.

"Wij zullen ons meer moeten aansluiten bij de universiteiten van directe buurlanden, dus nauwer samenwerken." Daarnaast wordt eraan gewerkt om de universiteit beter in de samenleving te laten integreren, opdat (wetenschappelijke) kennis met haar gedeeld kan worden. De universiteit telt ruim vierduizend studenten en iets meer dan 650 personeelsleden: wetenschappers, docenten, technisch en administratief personeel.

Van de wetenschappers en docenten houdt volgens Jagdew nog een te laag percentage zich specifiek bezig met promotieonderzoek. "We moeten het promoveren van onze eigen mensen op de universiteit stimuleren en begeleiden. Ze komen wel vanuit het buitenland om te promoveren, maar het gaat om onze eigen universiteitswetenschappers en docenten. De PhD- opleiding moet een herstart krijgen. Kortom de algehele kwaliteitszorg van de instelling moet omhoog en daar zal binnen afzienbare tijd visie en beleid op komen", belooft hij.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina