Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • AANGEBODEN: Belangrijke milieuvragen

AANGEBODEN: Belangrijke milieuvragen over het Centraal Suriname Natuurreservaat

05/05/2020 15:57

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.  

Geachte leden van De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname, graag uw aandacht voor de volgende opmerkingen en dringende vragen: de milieubeweging 'Opete, Save Our Nature' is onaangenaam verrast door een paragraaf in de vordering van de procureur-generaal, die is aangeboden aan DNA, waarin gevraagd wordt de minister van Financiën in staat van beschuldiging te stellen voor het overtreden van een aantal wetten.

In de onderhavige paragraaf 'Prodigy 4' (zie bijlage pag 68 tot 72) wordt in een briefwisseling tussen de heer Hans Buysse van Clairfield International Benelux NV en een functionaris van het ministerie van Financiën (MinFin) gesproken over onderhandelingen van MinFin met een Amerikaanse organisatie, de Intrinsic Value Exchange (IVE) via een Letter of Intent (LOi) getekend op 5 april 2019, die op de site van IVE het CSNR-project wordt genoemd: 'een baanbrekende poging om de natuurlijke kapitaalgoederen van een intact regenwoud en de ecosysteemdiensten die het regenwoud levert te waarderen en te gelde te maken. Het doel van dit project is om natuurlijke activa, een gezond ecosysteem van het regenwoud, om te zetten in financieel kapitaal dat kan worden gebruikt om de natuurlijke infrastructuur te beschermen en te herstellen en de overgang naar een duurzame, groene groei-economie te stimuleren.' (https://www.the-ive.com/rainforest-project)

De IVE, in de persoon van de oprichter en CEO Douglas R. Eger, is in onderhandeling met de Surinaamse regering om toestemming te krijgen (of heeft die intussen verkregen) om de financiële constructie en het handelsplatform van IVE te gebruiken om de natuurlijke activa van het 1,6 miljoen hectare grote Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) om te zetten in financieel kapitaal.

De ondernemerscarrière van Douglas R. Eger omvat veel bedrijfscategorieën, waaronder technologie, financiën, natuurbehoud, gezondheidszorg, farmaceutische industrie en media. Hij richt zich op het proces van het ontwikkelen van ondernemingen vanuit veelbelovende ideeën. IVE is een online effectenbeurs die is ontworpen om natuurlijke, menselijke en sociale activa - gezamenlijk intrinsieke activa - te waarderen en er geld mee te verdienen.

De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft via haar Multilateral Investment Fund (MIF) toestemming gekregen om de belangrijkste investeerder in het CSNR-project te zijn. In eerste instantie zal het MIF 1.200.000 US dollar aan startkapitaal en technische ondersteuning investeren om het project en de oprichting van de CSNR Corporation te starten. Het project is in 2017 goedgekeurd door de IDB (Approval Date, December 06, 2017), ondertekend in februari 2018 (Contract Signature Date February 23, 2018), de balansdatum is 2 mei 2020, dus deze maand.

Zie de website: https://www.iadb.org/en/project/SU-T1096: "The primary mission of the project is to value/price the natural assets of the CSNR and to convert this value to financial capital using the tools and exchange mechanism of IVE. These natural assets can be claims on benefit flows that produce private returns (e.g. water, genetic material, pharmaceutical, ecotourism), and public returns (e.g. carbon, biodiversity). Fund MIF-Small Enterprise Dev. Facility amount $1,180,000."

Zoals bekend staat het CSNR op de Werelderfgoedlijst van de Unesco! De vragen van Opete aan de leden van DNA zijn de volgende:

- Bent u op de hoogte van bovengenoemd project van IVE tav ons Centraal Suriname Natuurreservaat?

- Zijn de sitemanager voor het CSNR van de Werelderfgoedlijst van de Unesco in Suriname cq de vertegenwoordiger van de Unesco in Suriname van dit project op de hoogte?

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot het bedrag dat is goedgekeurd door de IDB?

- Hoe wordt de waarde van het CSNR bepaald?

- Hoe gaat IVE dat doen? Is dat ooit eerder gedaan met een natuurgebied in de wereld door IVE?

- Waarom moet het CSNR worden gekapitaliseerd?

- Wie gaat eraan verdienen?

- Kan er precies worden aangegeven, hoe er geld verdiend gaat worden?

- Zijn de stakeholders geraadpleegd: inheemse en tribale volken, ministeries, NGO's?

- Heeft u de regering gevraagd hoe zij denkt hier inhoud aan te geven?

- Wat zijn de consequenties voor het bos zelf?

- Hoe worden aandelen in de toekomst verhandeld?

- Wat gebeurt er met onze medicinale planten? Op wiens naam komen eventuele patenten te staan?

- In welk stadium zijn de onderhandelingen momenteel?

- Willen we dit zo wel met ons bos, kunnen we het niet zelf zonder bemiddeling van buitenlanders?

De milieubeweging 'Opete, Save Our Nature' zou graag willen beschikken over ruime informatie over dit project en vraagt tevens om een brede maatschappelijke discussie met alle stakeholders die zich met natuurbehoud bezighouden! De onlangs door uw college goedgekeurde, maar helaas nog niet afgekondigde Milieuraamwet zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Dit alles moet dan wel transparant en met goedvinden van de totale Surinaamse bevolking plaatsvinden!

Het is algemeen bekend dat het regenwoud zeer waardevol is:

- Het biedt zoet water, belangrijk in deze tijd van wereldwijd groeiende zoetwatertekorten;

- Het is klimaat-modulerend;

- Het is een thuis voor diverse dieren in het wild, waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd;

- Het heeft een onnoemelijke voorraad genetische waarde voor voedsel, medicijnen en technologische vooruitgang!

- Het biedt zuurstof niet alleen voor Suriname, maar wereldwijd.

Dit gebied wordt samen met het Amazonewoud de longen van de aarde genoemd. Wij verzoeken u om op korte termijn onze vragen te beantwoorden.

Met hoogachting,

Opete Suriname, Save Our Nature

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina