Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 21Su in kort geding niet-ontvankelijk verklaard

21Su in kort geding niet-ontvankelijk verklaard

15/04/2020 00:00 - Merredith Bruce

Anand Biharie, woordvoerder van 21Su, zegt dat de partij in hoger beroep gaat tegen het vonnis.

Anand Biharie, woordvoerder van 21Su, zegt dat de partij in hoger beroep gaat tegen het vonnis. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Kantonrechter Sandra Bradley heeft 21 Plus voor Suriname (21Su) niet ontvankelijk verklaard in het kort geding dat de partij had aangespannen tegen de Staat Suriname. De rechter stelt in haar vonnis dat de partij "voorbarig en onjuist" is geweest.

Al voordat de president een beslissing had genomen over het bezwaarschrift dat de partij bij hem had ingediend - nadat zij van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) te horen kreeg dat ze niet mag meedoen aan de verkiezingen - is zij naar de groene tafel gestapt. De zaak is daarom niet inhoudelijk behandeld.

Het vonnis is op 9 april uitgesproken door rechter Alida Johanns. De rechter vindt dat de president, in tegenstelling tot wat 21Su stelt, wél binnen de wettelijke termijn van drie dagen heeft gereageerd. De partij ging uit van 28 maart, de dag waarop zij het stuk heeft ingediend bij het kabinet van de president. Echter, de rechter gaat uit van de dagtekening van 30 maart zoals in het stuk staat aangegeven.

De president heeft op 2 april beslist over het beroepschrift. De beslissing is de dag daarop aan 21Su betekend. Woordvoerder Anand Biharie zegt dat de partij "gedwongen" is in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, omdat de rechter feitelijke en juridische "misslagen" pleegt en daardoor een "onrechtmatig" vonnis heeft gewezen.

De partij was samen met onder meer Strei! en De Nieuwe Wind geweigerd door het CHS, omdat zij de verplichte waarborgsom niet had betaald en zij geen bewijs van registratie bij het Onafhankelijk Kiesbureau kon overleggen. Nadat de president afwijzend had gereageerd op het bezwaarschrift, heeft de partij opnieuw een poging gedaan om ingeschreven te worden in het CHS-register.

Echter, een medewerker van het CHS zou hebben geweigerd het dossier in ontvangst te nemen met als reden dat de instantie daartoe geen mededeling van de president zou hebben ontvangen. Biharie vindt dat het CHS "onwetmatig" handelt, omdat de wet niet zegt dat de president eerst een mededeling moet doen.

De partij volhardt in haar poging om toch aan de verkiezingen te mogen meedoen. Naast het voornemen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, heeft zij dinsdag in een brief gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om het CHS te bevelen het tweede registratieverzoek in ontvangst te nemen.

De partij vraagt ook alsnog in het register te worden ingeschreven. Biharie stelt dat 21Su zich "verplicht" voelt om conform wet en recht haar deelname aan de verkiezingen van 25 mei zeker te stellen. Zestien van de zeventien partijen die wel aan de verkiezingen mogen meedoen hebben op 9 april hun DNA-kandidatenlijsten ingediend. OPTSU kwam niet opdagen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina