Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Vonnis Sapoen/Chitan-case geen twk

Vonnis Sapoen/Chitan-case geen twk

14/04/2020 14:02 - Van onze redactie

Raymond Sapoen (l) en Diepakkoemar Chitan.

Raymond Sapoen (l) en Diepakkoemar Chitan. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Nadat zij in december 2015 rechtmatig uit het parlement zijn teruggeroepen, zijn Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan legitiem lid van De Nationale Assemblee (DNA) gebleven. Dit komt omdat de procedure om in hun opvolging te voorzien niet in gang is gezet door het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

Ook heeft het vonnis geen terugwerkende kracht. Zo constateert waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, in een schriftelijke uitleg over de uitspraak van het rechtscollege. Op 20 maart besliste het Hof in hoger beroep dat Sapoen en Chitan zich niet meer als DNA-lid mogen uitgeven of als zodanig handelen. Aan dit verbod is een dwangsom van SRD 100.000 gekoppeld voor iedere keer dat zij dat toch doen.

Na de uitspraak van het Hof hebben verschillende organisaties en personen, onder wie politici, bestuurskundigen en juristen hun interpretatie van het vonnis gegeven. Zo zouden de partijen die de zaak tegen hen hadden aangespannen zelfs overwegen een proces in gang te zetten opdat Sapoen en Chitan de inkomsten die zij sedert december 2015 hebben opgestreken, terugstorten in staatskas.

Volgens de juristen Serena Essed en Gerold Sewcharan zou het parlement vanaf de terugroeping van Sapoen en Chitan ongrondwettelijk hebben bestaan uit 49 leden. Dat is onmogelijk, verklaarde bestuurskundige Eugène van der San. Volgens hem is bij wet voorzien dat DNA altijd uit 51 bestaat omdat de procedures om dit te garanderen goed zijn geregeld.

Hofpresident Rasoelbaks legt uit dat het vonnis raakvlakken heeft met artikel 68 lid 1 sub c van de Grondwet en artikel 137, leden 1 en 2 van de Kiesregeling. Verdere gevolgtrekkingen naar aanleiding van deze beslissing zullen slechts gemaakt dienen te worden door in die regelingen genoemde instituten.

Chitan en Sapoen zijn slechts veroordeeld "een pas op de plaats te maken", totdat twee nieuwe leden in hun plaats zullen komen. Het CHS had conform de Kiesregeling binnen twee weken na het vonnis van 2015 het proces moeten inzetten om te voorzien in de opengevallen vacatures. Het CHS bleef in gebreke is gebleven, maar het Hof kon het niet daartoe bevelen, omdat de belanghebbenden geen vordering tegen het CHS hadden ingesteld.

Om die reden is er ook geen veroordeling uitgesproken tegen parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Zij was namelijk afhankelijk van de acties die het CHS had moeten ondernemen om Sapoen en Chitan uit het parlement te krijgen. Tegen Geerlings-Simons was een verbod geëist om Chitan en Sapoen uit te nodigen voor vergaderingen en activiteiten van het parlement. Ook moest ze hen de toegang tot het terrein van het college ontzeggen.

Het vonnis betekent volgens Rasoelbaks niet dat de twee geen parlementariërs zijn. Zij hebben slechts een verbod om in die hoedanigheid op te treden. "Dit impliceert geenszins dat zij die hoedanigheid niet bezitten. De formalisering om hen uit die hoedanigheid te halen moet nog plaatsvinden aan de hand van de genoemde regelgeving door de daartoe aangewezen instituten."

De hofpresident legt uit dat het vonnis van 20 maart geen terugwerkende kracht heeft, zoals dat ook gangbaar is in andere rechtszaken, maar slechts voorzieningen geeft voor de toekomst. Het vonnis treedt in werking vanaf het moment dat het betekend is aan de twee politici.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina