Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 goedgekeurd

Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 goedgekeurd

08/04/2020 14:43 - Ivan Cairo

Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 goedgekeurd

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Met een stemverhouding van 27 voor en 8 tegen heeft De Nationale Assemblee woensdagochtend de wet Uitzonderingstoestand Covid-19 aangenomen. Dat gebeurde na een marathonzitting die dinsdagmiddag iets na twee uur 's middags begon en de volgende dag om negen uur eindigde.

De wet is op een aantal punten aangepast met voorstellen van assembleeleden, ook van de oppositie. De aanwezige leden van de oppositie twijfelden tot aan de stemming echter nog over de ware bedoelingen van de regering met deze wet en stemden tegen. De uitzonderingstoestand zal alvast voor een periode van drie maanden worden afgekondigd. Het parlement kan deze periode nog eens verlengen met maximaal drie maanden indien noodzakelijk.

Evenals coalitieleden zijn de oppositieleden van oordeel dat er strenge en beperkende maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Suriname te voorkomen. Dat hoefde volgens de oppositie echter niet met een nieuwe wet. Ze vrezen dat de regering de wet als vrijbrief zal gebruiken om op grote schaal monetair te financieren en voor andere zaken dan waarvoor de wet bedoeld is.

De nieuwe wet biedt de regering de mogelijkheid een Noodfonds van SRD 400 miljoen op te zetten waaruit acties in verband met de coronacrisis zullen worden gefinancierd. De regering heeft geen begroting aangeboden waarop dit bedrag is gestoeld. De oppositie is het er niet mee eens dat de wet op de Staatsschuld en de Bankwet aan de kant gezet kunnen worden en schulden van de staat die lopen vanaf 2002 worden omgezet in een langlopende lening. COVID-19 wordt misbruikt voor andere doeleinden, vindt de oppositie.

De coalitie denkt er anders over. Zij is van oordeel dat er nu al sprake is van een uitzonderingstoestand door de beperkende maatregelen die de regering de afgelopen weken heeft getroffen. Een aantal van die maatregelen hadden echter geen wettelijke basis. Met de nieuwe wet worden deze zaken nu in een wettelijk kader gegoten en krijgt de regering een legaal instrument om verder te kunnen handelen.

Coalitieleden hamerden erop dat alles op alles gezet moet wordem om het virus in Suriname beheersbaar te houden. NDP-fractielid Silvana Afonsoewa riep de regering op vooral de situatie in het binnenland goed in de gaten te houden. Ze voerde aan dat te Maripasoula in Frans-Guyana twee COVID-19-gevallen zijn vastgesteld. Vanuit die plek is er intensief personenverkeer met Suriname waardoor potentieel besmette personen gemakkelijk hun weg vinden naar het binnenland en andere delen van Suriname, waarschuwde ze.

Vanuit de oppositie was er kritiek dat president Desi Bouterse afwezig was tijdens het debat, terwijl de regering verregaande bevoegdheden van het college vroeg om burgerrechten te kunnen inperken. Volgens vicepresident Ashwin Adhin was het staatshoofd met andere dringende zaken bezig.

De wet heeft ook voorzieningen om op te treden tegen personen die fake nieuws over de coronacrisis verspreiden. Van regeringszijde is gezegd dat deze bepaling geenszins is bedoeld om de media te muilkorven. Voorzitter van de commissie van rapporteurs, Melvin Bouva, wees erop dat een uitbraak van COVID-19 voor een ontwikkelingsland als Suriname desastreuze gevolgen zal hebben op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina