Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • SER adviseert over versterking bedrijven

SER doet aanbevelingen voor versterking kleine ondernemingen

08/04/2020 06:51 - Merredith Bruce

SER doet aanbevelingen voor versterking kleine ondernemingen

 

PARAMARIBO - De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de regering een aantal aanbevelingen gedaan om Micro, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (MKMO) te versterken. Ze constateert dat de situatie rondom het coronavirus vele van deze bedrijven heeft verzwakt en dat de voorstellen aan de regering nu “des te meer” nodig zijn.

Het adviesorgaan heeft op basis van zijn onderzoek een aantal sectoren geïdentificeerd waar micro-, kleine en middelgrote bedrijven volgens hem goede mogelijkheden hebben: de agrarische en visserijsector met bijbehorende agro-industrie, de bosbouwsector en niet-houtsubsector, verwerkingsindustrieën met import van grondstoffen zoals bouwnijverheid, voedsel en textiel, toerismesector, intensieve preventieve gezondheidszorg en sport, de ICT-sector (creatieve industrie) en de transportsector.

De regering krijgt het advies om deze ondernemingen een jaarlijkse kapitaalsinvestering van 40 miljoen US dollar te geven. De SER raadt aan om alle bestaande fondsen en nieuwe middelen voor deze sectoren te concentreren bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). In het adviesrapport wordt verder opgemerkt dat de NOB "behoorlijk versterkt" moet worden om de ondernemingen de nodige ondersteuning te geven.

Optimale begeleiding van de bedrijven, goed overleg met belanghebbenden en voldoende flankerend beleid zijn volgens de SER nodig om de aanbevolen sectoren ruimte tot ontwikkeling te geven. Voor het flankerend beleid is niet alleen stakeholdersoverleg nodig, maar ook commitment om dat beleid te formuleren en te implementeren, schrijft het orgaan in een samenvatting.  

Het Suriname Business Forum - waarin vakbeweging, bedrijfsleven en overheid participeren - is tot nu toe het wettige instituut, dat zich hiertoe het beste leent en ook al het nodige gedaan heeft, aldus de SER.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) vraagt zich af hoe het adviesorgaan op het bedrag van 40 miljoen US dollar is gekomen. Hij zegt tegen de krant dat de Akmos niet is geconsulteerd en daarom niet weet wat de ratio is achter de aanbevelingen. "Als je een plan hebt, moet je het heel goed uitgewerkt hebben met alle actoren. We moeten steeds achteraf dingen horen en daar hebben we moeite mee." 

De Akmos-voorman vraagt zich af hoe realistisch de in het rapport aanbevolen jaarlijkse kapitaalinvestering is, "wetende dat de regering het geld niet beschikbaar heeft". Zelf doet hij het voorstel dat er wordt afgestapt van grote importen en dat de regering "veel meer" investeert in de productiesector. Er moet geïdentificeerd worden welke sectoren de geldverdieners zijn, om vervolgens met die om de tafel te gaan en dan tot een strategisch plan te komen.

Belemmerend voor de ontwikkeling van de MKMO zijn de omslachtige, kostbare en langdurige processen om titels op geschikte grond te verkrijgen, constateert de adviesraad in haar rapport. Binda zegt hierop dat het beter is als de overheid gronden voor productiedoeleinden tegen zwaar concurrerende prijzen te koop aanbiedt en de mogelijkheid geeft tot aflossing.

"Hierdoor verplicht je de persoon om werkelijk tot productie over te gaan, want ze moeten toch aflossen?" De SER constateert verder dat het verkrijgen van kapitaal en technologie vaak moeilijk en kostbaar is, gebrekkige of niet-aanwezige infrastructuur, beperkte gerichte en diepgaande trainingsmogelijkheden en weinig marktonderzoek.

De aanbevelingen worden gedaan tegen het licht dat micro-, kleine en middelgrote ondernemingen in de meeste landen de ruggengraat vormen van de economie. De raad verwijst naar statistieken in een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie waaruit blijkt dat zeker zeventig procent van alle werkgelegenheid in armere landen door deze ondernemingen wordt geleverd. "Ook in Suriname is de MKMO van groot belang en vormt zij de kern van het lokale bedrijfsleven."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina