Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Verschuiving verkiezingen niet eenvoudig'

‘Verschuiving verkiezingen geen eenvoudige beslissing’

06/04/2020 10:07 - Ivan Cairo

‘Verschuiving verkiezingen geen eenvoudige beslissing’

 

PARAMARIBO - In sommige kringen gaan er stemmen op om ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus de verkiezingen van 25 mei te verschuiven. Dat is de afgelopen weken in verschillende landen gebeurd om dezelfde reden. “Deze kwestie zal met het managementteam, de president en belanghebbenden moeten worden bekeken. Het is inderdaad door verschillende landen gedaan, maar wij moeten naar onze situatie kijken. Het is geen eenvoudige beslissing”, zegt parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons desgevraagd tegen de Ware Tijd.

Ook DOE-fractieleider Carl Breeveld vindt dat eventuele verschuiving eerst breedvoerig zal moeten worden besproken. Het besluit tot verschuiving zou echter vóór de dag van de kandidaatstelling genomen moeten worden. Breeveld: "Uitstel van de verkiezingen moet serieus in overweging en in gezamenlijk overleg met alle politieke organisaties genomen worden. Zinvol is een deskundig multidisciplinair team aan het werk te zetten om alle mogelijkheden grondig te bestuderen."

"De snelle verspreiding van het coronavirus verhoogt ook de kans op besmetting bij onder andere stembureaus." Hij wijst erop dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) Jennifer van Dijk-Silos al had gezinspeeld op eventueel uitstel van de stembusgang vanwege het besmettingsgevaar door het coronavirus.

De politicus noemt aanwezigheid van waarnemers uit het buitenland, een andere uitdaging. "Met de quarantaineregel van veertien dagen, wordt het haast onuitvoerbaar, gekoppeld ook aan het feit dat nu vrijwel alle internationale luchthavens gesloten zijn. Andere landen overwegen inderdaad uitstel van hun verkiezingen. Wij zouden dit besluit nog vóór de kandidaatstelling moeten nemen."

Eventueel uitstel is een beleidsbeslissing die op het bord van de regering ligt, zegt Van Dijk-Silos. "Ik verwacht eerlijk gezegd geen internationale waarnemers meer vanwege het coronavirus. Ik weet niet of het luchtruim van hun landen en van ons open zal zijn. Allemaal zaken die beantwoord kunnen worden door de regering", aldus de OKB-voorzitter tegenover de krant.

Dat andere landen hun verkiezingen hebben uitgesteld is voor SPA-voorzitter Guno Castelen geen referentie dat Suriname hetzelfde zou moeten doen. De situatie verschilt van land tot land, zegt hij. "Wij zijn van oordeel dat de kandidaatstelling op 9 april normaal voortgang kan vinden indien de coronasituatie in ons land ongewijzigd of verbeterd is".

Voor de voortgang van de verkiezingen is het argument van de aanwezigheid van internationale waarnemers wel degelijk een zorgpunt dat voldoende valide maakt dat de verkiezingen worden verschoven "aangezien onze zorgen over oneerlijke handelingen bij de verkiezingen nog rechtovereind staan", benadrukt Castelen.

Hij voegt toe dat indien daarvoor geen effectieve remedie is, de SPA het raadzaam vindt de verkiezingen te verschuiven. "Let wel: voor de SPA zijn we niet, althans nog niet, in een situatie die de afkondiging van een noodwet - burgerlijke uitzonderingstoestand - danwel de noodtoestand rechtvaardigt. Dat is ons inziens overmatig." 

De VHP ziet evenmin redenen voor verschuiving van de verkiezingen. Voor deze partij staat de gezondheid en het welzijn van de bevolking centraal. Daarom ondersteunt ze de door medische deskundigen geadviseerde maatregelen, zoals social distancing en een verbod op samenscholing in grote groepen, zegt voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Op dit moment heeft de partij geen indicaties dat deze deskundigen meer of aanvullende maatregelen nodig achten. "Wat ons zorgen baart is het feit dat de regering de coronavirus-situatie kennelijk wil aangrijpen of zelfs misbruiken voor verdere inperkingen van een aantal burgerrechten, door middel van een noodwet", stelt de politicus.

Elke beperking moet volgens hem geworteld zijn in de vraag of het bijdraagt aan de bestrijding van de corona-epidemie. Geen enkel ander criterium mag leidend zijn. Hij geeft aan dat de vraag gerechtvaardigd is over het verschuiven van de verkiezingen wanneer burgers het fundamentele recht om via vrije verkiezingen een regering te kiezen niet ten volle kunnen uitoefenen.

Daarvoor is echter breed draagvlak nodig, vindt Santokhi. "Het kan niet zo zijn dat één partij of één autoriteit naar eigen inzicht daarover beslist. Wij zijn met andere politieke partijen, het bedrijfsleven, de vakbeweging en religieuze organisaties in overleg om hierover een standpunt in te nemen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina