Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Franchepane!

COLUMN: Franchepane!

01/04/2020 18:00

Raynel Enfield

Raynel Enfield  

Stuart ik had wel een sterkere column van je verwacht, ik stel voor dat wij niet persoonlijk worden, maar meer met inhoudelijke argumenten komen. Ik moet je immers meegeven dat wij bijzonder trots mogen zijn op de manier waarop Suriname omgaat met de strijd tegen Covid-19.

Internationaal krijgen wij veel lof over onze aanpak. Terugkomend op onze ideologie met betrekking tot de verandering van de sociaal-maatschappelijke orde, kan ik twee zaken aanhalen. Allereerst de komst van de Cubaanse artsen die Suriname zullen helpen bij de bestrijding van het virus. Wij mogen hierbij van geluk spreken dat wij goede banden onderhouden met Cuba, en ook Italië maakt nu gebruik van Cubaanse artsen. Gelukkig valt hierdoor de extra druk op onze artsen weg. Wij mogen ook trots zijn op onze artsen en verpleegkundigen die alles eraan doen om de samenleving te helpen in de strijd tegen Covid-19.

Mijn enthousiasme zal niet getemperd kunnen worden. Op dit moment is onze grootste uitdaging verder invulling geven aan onze pijler 'de verandering van de economische orde'. Dit hebben wij al een paar jaar voor elkaar proberen te krijgen middels dialoog met personen en instituten, maar elke revolutie heeft contrarevolutionairen en die hebben niet willen meewerken. Wij hebben dit intussen middels een wet opgelost, ja middels de wil van het volk, die tot uiting komt in onze DNA. Vreemd dat ik mediabedrijven hoor praten over een omstreden wet.

Keer op keer wanneer de NDP-regering aan de macht is worden de wetten omstreden genoemd, terwijl dezelfde procedure in acht wordt genomen zoals bij elke andere wet. Het volk maakt wetten die het nodig acht. Het volk heeft de NDP het mandaat gegeven op basis van haar partijprogramma en de regering zal het uitvoeren. De wil van het volk zal geschieden.

De strijd die nu is losgebroken tussen het volk en de kapitaalkrachtigen moeten wij niet uit het oog verliezen. Stuart, is het je niet opgevallen dat vele bedrijven die na de aanname van de wet hun deuren hebben gesloten, nooit hun deuren hebben gesloten tegen een hoge koers. Deze instellingen hebben ook niet kunnen aangeven op basis van welk artikel of welke artikelen zij het niet eens zijn met de wet. Waar ik tegenstand zou verwachten vanuit de cambio's, zie ik dat juist de banken als tijgers heel heftig tekeer zijn gegaan. Heel vreemd omdat de banken door deze wet juist versterkt worden in hun functie. Het zo bepleite girale verkeer van de banken wordt middels deze wet juist ondersteund.

Daags nadat de wet is aangenomen daalde de koers in rap tempo, lange rijen voor de cambio's van mensen die SRD's wilden hebben voor hun vreemde valuta. Ik zei het al in mijn vorige column dat de koers kunstmatig hoog werd gehouden. Opeens was en is een lagere koers wel mogelijk, nog ver voordat de wet was bekrachtigd. Deze wet is niet een unieke wet, er wordt door enkelen beweerd dat deze wet een dictatoriale wet is. Ik kan je meegeven dat de meeste Latijns-Amerikaanse landen en landen binnen de Caricom en Europa soortgelijke wetten hanteren om hun lokale munt te beschermen.

Ik heb nooit mensen horen klagen daarover. Onze valutamarkt en ons valutaverkeer verkeerden letterlijk in chaos. Wij hebben ordening gebracht hierin, noodzakelijke ordening. Een veelgehoorde kreet is ook dat een wet geen koers stabiel houdt en dat de wet in het verleden niet heeft gewerkt. Hierop wil ik zeggen, dat onze verdiensten toen als land niet te vergelijken zijn met de verdiensten van nu. Wij exporteren in dollars veel meer goederen dan wij importeren als land. Echter, de Staat had geen controle op de deviezen, in tegenstelling tot de meeste landen in de wereld.

Een andere kreet is Stuart, dat de prijzen niet zijn gedaald. Ook dat berust op waarheid. De ondernemers hebben hun huidige voorraad gekocht op basis van de oude koers. Wanneer hun voorraad aangevuld wordt op basis van de bankkoers zullen de prijzen wel drastisch dalen. De Economische Controledienst zal de komende periode dus extra werk hebben.

Blijven lenen is niet a-nationalistisch Stuart. Jij geeft mij het gevoel dat je niet weet dat lenen de nieuwe vorm is van ontwikkelingshulp. Als wij als natie moeten lenen zodat dit land ontwikkeld kan worden sta ik daar helemaal achter. Wij kunnen geen rijkdommen hebben en straatarm zijn. Wij kunnen geen rijkdommen hebben en dan is onze gezondheidszorg alleen geconcentreerd in Paramaribo, neen Stuart, wij gaan overal ontwikkeling brengen. Jouw standpunt dat wij komende generaties zullen opschepen met schulden verwijs ik naar het rijk der fabelen.

Alleen al met de olieopbrengsten uit de eerste put zouden al onze schulden in een keer betaald kunnen worden, gas nog niet meegerekend. Weet je wel dat er meer dan tientallen putten geboord zullen worden in Blok 58. De put die nu geboord wordt heeft zelfs veel meer olie dan de put in Blok 58. Stuart, over scholing gesproken, ja daar ben ik het met je eens. Wij moeten dit volk verder scholen in wat goed voor hem is. Wij moeten het leren dat de belangrijkste hulpbronnen het menselijk kapitaal is. Wij hebben kunnen merken dat vakbonden in deze strijd niet de kant kiezen van de arbeiders of burgers, maar de kant van de kapitaalkrachtigen.

Ja, wij zullen onze mensen moeten blijven scholen, omdat anders enkele hoogopgeleiden die in dienst staan van de kapitaalkrachtigen, steeds weer in de media zullen verschijnen om het volk verkeerde informatie te verschaffen. Jij haalt aan dat de NDP-regering geen technocraten plaatst op diverse posities. Ik neem aan dat je dit zegt omdat je niet over voldoende informatie beschikt. Nog nooit eerder zijn er zoveel hoogopgeleiden geplaatst op posities in ons land. Ik roep je wederom op om je bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname, het is nog niet te laat.

rraynell@hotmail.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina