Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • ‘Het is tijd om TBC te stoppen’

‘Het is tijd om TBC te stoppen’

25/03/2020 22:39 - Aidy Pinas-Agodeba

‘Het is tijd om TBC te stoppen’

 

PARAMARIBO - Dit jaar is Wereld Tuberculose dag overschaduwd door de Covid-19 pandemie. Opmerkelijk hierbij is dat infectiepreventie maatregelen de belangrijkste zijn bij deze pandemie. Infectiepreventie is een van de belangrijkste pijlers in de strijd tegen tuberculose.

Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) wijst erop dat het van belang is om de juiste hygiëne maatregelen in acht te nemen om zo de verspreiding van ziekte en derhalve de ziektelast te verminderen. "Dit zal ons in staat stellen om de schaars beschikbare middelen effectiever te gebruiken. In 2018 was er een tekort van 1.3 miljard US dollar wereldwijd voor tuberculose preventie, diagnostiek en behandeling. De WHO roept daarom overheden op om meer fondsen beschikbaar te stellen voor de bestrijding van deze voorkombare en te genezen ziekte. Het is tijd om TBC te stoppen."

De coördinator van het programma, Eric Commisie, is blij dat er in Suriname positieve veranderingen zijn. Het NTP heeft 139 tuberculose gevallen geregistreerd in 2019. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor waar 179 gevallen geregistreerd waren. Vermeldenswaard is dat dit jaar er ook een vrij hoge percentage van het aantal tuberculosepatiënten succesvol behandeld zijn, 87% procent. "Dit is een mijlpaal, omdat er in de afgelopen jaren nooit zo een hoog percentage bereikt werd", stelt Commisie.

De gemeenschap wordt eraan herinnerd dat tuberculose nog steeds een dreiging vormt voor de gemeenschap en daarom bij klachten van hoesten langer dan 2-3 weken, eventueel gepaard gaand met koorts, vermagering en nachtzweten te denken aan tuberculose. Dit jaar is Wereld Tuberculose  dag  voor de 38ste keer over de gehele wereld herdacht. Het doel van deze herdenking is om het bewustzijn over deze ziekte te verhogen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina